Blog

Vítáme vás v novém roce a předkládáme první meditační téma roku 2013

09.01.2013 14:54

Pro období : 11.1.2013 až 9.2.2013

Uvědomuji si, že nastal čas, kdy bych se měl ve svém každodením životě začít chovat moudře? Uvědomuji si v čem tato moudrost spočívá? Pochopil jsem, že od této chvíle cokoliv v životě budu konat bez účasti srdce, bude ve mně vyvolávat pocity hluboké nespokojenosti a marnosti?

První zimní meditační téma 2012

10.12.2012 12:08

Pro období: 13.12.2012 - 10.1.2013

Dosahl jsem ve svém životě nejvyššího poznání? Uvědomil jsem si, že v mém životě je bezkonkurenčně nejdůležitější láska?
Pochopil jsem, že zdroj veškeré lásky sídlí zosobněný v mé vlastní hrudi? Vím o tom, že touto bytostí je mé skutečné já?

Třetí podzimní meditační téma

13.11.2012 09:30

Pro období 13.11.2012 - 12.12.2012

Chápu proč do mého života vstupují touhy? Uvědomuji si, že všechny touhy, které v životě pociťuji, slouží k tomu, aby se mi podařilo naleznout partnera, který sídlí v mém vlastním nitru?

Druhé podzimní meditační téma 2012

15.10.2012 11:21

Pro období : 15.10.2012 až 12.11.2012

Uvědomuješ si, že nikdy neporozumíš jinému člověku, dokud nebudeš rozumět vlastnímu nitru?

První podzimní meditační téma 2012

01.10.2012 09:32

Pro období :16.9.2012 - 14.10.2012

Příteli, dospěl jsi ve vývoji své duše tak daleko, že vnímáš všechny lidi ve svém životě jako své bratry a sestry? A pokud ano, stalo se hlavním motivem tvého života jim láskyplně pomáhat a sloužit?
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8