Blog

Meditační témata pro říjen 2022

23.09.2022 06:10

Pro období od  25.9. 2022  23:54 do 25.10.2022 12:48

Jsem opravdu  a živě ve vztahu a vnitřní harmonii sám se sebou, se svým Duchem, se svou duchovní Rodinou,  a hlavně - se svým zdrojem – BOHEM?

Uvědomuji si, že toto spojení musím zaktivovat nejdříve ve své mysli (soustředěným myšlením)?

Uvědomuji si, že na této duchovní Základně (vědomí tohoto pevného spojení) stojí můj život a od něho se vše odvíjí vždy a všude správným a pozitivním směrem?

Uvědomuji si, že mohu nyní, v této přítomnosti zas a znova vnímat  a zlepšovat skrze svoji mysl a myšlenky svůj vztah s BOHEM  a následně také s ostatními?

sestavila H.M.K.

Meditační témata pro září 2022

25.08.2022 08:23

Pro období od 27.8.2022 10:16 do 25.9.2022 23:54

Uvědomuji si, nakolik a jak jsem propojen(a) s mnoha různými lidmi, a také i s mnoha různými bytostmi neviditelné sféry? Uvědomuji si tak zodpovědnost svého myšlení a projevu?

 

Uvědomuji si, že mé myšlenky, komunikace, aktivity a činy mohou ovlivňovat tyto lidi a bytosti a na základě toho se potom odvíjejí naše společné vztahy?

 

Tříbím a čistím své myšlenky a snažím se být myšlenkově (a niterně) otevřen(a) hlavně NEJVYŠŠÍMU PROUDU - BOHU?

 

Snažím se zachovávat si pokud možno co nejvyšší vědomou rovinu svého duch. Já ve styku se svými přáteli? Jsem sám (sama) sebou?  

Sestavila H.M.K.

 

 

 

Meditační témata pro srpen 2022

07.08.2022 23:15

Pro období od 28.7.2022 19:54 do 27.08.2022 10:15

Snažím se uvědomovat si, projevovat a vyzařovat své vnitřní Slunce (duch. Srdce – Lásku, Tvořivost) jak ve svém partnerském vztahu, tak ve vztazích s ostatními lidmi?

Snažím se také vnímat (a působit na) vnitřní Slunce u ostatních (bez posuzování, kritik a pitvání jejich osobních nižších či nezpracovaných povahových složek?

Snažím se si vždy a všude uvědomovat (obzvláště ve styku s druhými), že jsem duchovní láskyplná, pozitivitu si uvědomující, Světlem prozářená bytost a tedy se dívám na ostatní z pozice svého vnitřního Já Jsem (Láska)?

Snažím se se neustále povznášet nad běžnou lidskou rovinu vnímání  a oprostit se od běžné lidské povahy? Uvědomuji si, že  je mým úkolem zapálit vlastní Svíci a šířit její Světlo do okolí?

Sestavila H.M.K:

Meditační témata pro červenec 2022

01.07.2022 06:57

Pro období od 29.06.2022 04:52 do 28.07.2022 19:54

Uvědomuji si, kdo ve svém nitru doopravdy Jsem? Vnímám svoji niternou přirozenost a duchovní podstatu? Projevuji ji?

Snažím se ve svém životě prosadit vlastní jedinečnost a originalitu, vycházející z mého nitra, kde si mohu uvědomovat vlastní spojení se Zdrojem – duchovní Základnou – BOHEM? Vnímám tak svoji původní pravou duchovní Rodinu-RODIČE?

Uvědomuji si, jak jsou důležité v mém životě emoce? To, jak vše prožívám a cítím? Vnímám, že podle toho se také projevuje má vitalita, zdraví  a schopnost něco vykonat?

Uvědomuji si, že je třeba rozlišit a vytříbit, jaké emoce v mém životě převažují (zda pozitivní či negativní) a  snažit se být v první řadě v souladu s vnitřním Zdrojem, který je základem pozitivní Energie?   

Uvědomuji si také důležitost projevovaného citu, jemnosti, vstřícnosti, něhy?

Uvědomuji si v sobě rozdíl mezi egem a pravou vnitřní Přirozeností Já Jsem? 

Sestavila H.M.K.

Meditační témata pro červen 2022

30.05.2022 09:18

Pro období od 30.5.2022 13:30 do 29.6.2022 04:51

Uvědomuji si, že co se týká duchovní cesty, není důležitá jen aktivace samotné Lásky, ale také Moudrosti (a následné Vůle) a tedy, co se týká nutnosti duchovního studia, je třeba správné nauky.

 

Hledám či studuji tu nejlepší a nejvhodnější duchovní nauku?

 

Uvědomuji si, že BŮH – STVOŘITEL – PRAVDA (PÁN JEŽÍŠ KRISTUS či jak JEJ kdo nazývá) má být především správně poznáván (je třeba se o BOHU učit) a tedy pochopen? Uvědomuji si, že v duchovních záležitostech je velmi nutné jejich správné pochopení? Uvědomuji si vůbec, že duchovní cesta souvisí s duchovním studiem?

 

Uvědomuji si, že je s tím spojeno důkladné tříbení (informací), čištění a rozlišování?

 

Beru na vědomí, že v nynější době, kdy jsou vedeny jisté tlaky na znehodnocení či zničení všech zbytků dobra, které zde ještě jsou,  je třeba o to více pracovat (započít myšlenkově) na rozvoji správného duchovního Vědomí, Poznání, VĚDĚNÍ?

 

Uvědomuji si fakt, že i ten každý pekař či holič a pod. se musí několik let poctivě vzdělávat, aby se něco naučil, a teprve pak mohl vykonávat svoji profesi? Vnímám, jak je nutné správné (duchovní) VZDĚLÁNÍ v mém životě? Usiluji o něj?

 

Vnímám, že je nyní nutné velmi rozlišovat mezi všemi mnohými informacemi (které si pustím do vědomí), které se nyní valí na člověka a nutí ho jak ke zbytečné  přeinformovanosti, tak ho odvádí od Podstatného? Uvědomuji si, že není opravdu nutné vědět všechno, co se na internetu či ve světových médiích nabízí, ale je nutná především práce s mojí pozorností, abych se zabýval jen tím, co je pro mne opravdu nutné?

 

Vnímám, že jen díky kvalitní duchovní nauce a učení se  je možné správně pochopit a rozvíjet duchovní aspekty v mém životě? Uvědomuji si, že jedině díky tomu se mohu dostat a započít správnou životní cestu, která mne povede tím správným směrem?

sestavila H.M.K.

Meditační téma květen 2022

29.04.2022 20:06

Pro období od 30.4.2022 22:28 do 30.5.2022 13:29

Uvědomuji si, že mám více než dříve rozvíjet nyní nějaké tvořivé aktivity, vycházející z mého Srdce, a více se radovat ze Života?  Napojuji se  na opravdový ZDROJ Života? Uvědomuji si, že jedině ON (BŮH) je Zdrojem opravdové niterné Síly, Tvořivosti, Radosti a také - zdraví?

Uvědomuji si, jak jsou důležité pozitivní emoce, vycházející z aktivované Lásky? Uvědomuji si, že špatnou náladou, napojováním se a vsakováním všemožných negací zvenčí nikomu nepomůžu a navíc, oslabím i sebe sama?

Snažím se rozvíjet svůj skutečný niterný tvořivý (pozitivní) potenciál? Dělám to, k čemu jsem nadán(a), určen(a)? Dělám to, co mne doopravdy baví? Jsem v souladu se svým Srdcem?

Myslím také na své koníčky a uvědomuji si, jak je důležitý v životě také odpočinek?

Uvědomuji si, že skutky Lásky mohu aktivovat a projevovat neustále v různých formách, i tím nejjednodušším způsobem (úsměvem, vstřícností,  atd…)?  

Sestavila H.M.K.

Meditační téma duben 2022

01.04.2022 10:18

Pro období od 1.4.2022 08:24 do 30.4.2022 22:26

Snažím se vnímat a také prosazovat (žít) to, co je doopravdy správné a tedy moudré?

Snažím se nyní více nalaďovat na prociťování Pravdy ve svém nitru, kterou mám možnost více vnímat skrze tichý Hlas skrze svou Intuici?

Uvědomuji si, že jsme všichni nějakým způsobem „propojeni“ a tedy svým způsobem žijeme „na jedné lodi“?

Uvědomuji si, že otevření mého duchovního Srdce (Lásky) má velkou schopnost působit také skrytým způsobem na mnohé?

Snažím se být co nejvíce platným pozitivním článkem v „mozaice stvoření“?

sestavila H.M.K.

Meditační téma březen 2022

09.03.2022 08:07

Pro období od 2.3.2022 18:34 do 1.4.2022 08:23

Nechávám vyšší duchovní Moudrost působit v sobě a skrze sebe? Vyzařuji Ji do svého okolí? Vnímám, že jen Světlo může rozpustit tmu? Vnímám, že nyní je obzvláště nutné, abych ještě silněji za(roz)pálil(a) svou Svíci?

Uvědomuji si, že ať se kolem mne děje cokoliv, je to jedině vyšší (duchovní) MOC a SÍLA, kterou mohu skrze spojení s vyšší MOUDROSTÍ (jejímž základem  a podstatou je LÁSKA),  jedině správně vše řešit?

Snažím se tyto základní duchovní atributy projevit i konkrétním praktickým způsobem?   

                                                                                                                Sestavila H.M.K.

 

Meditační téma únor 2022

31.01.2022 22:21

Pro období od  1.2.2022 06:45 do 2.03.2022 18:33 

Snažím se pochopit, že mám nyní započít myslet jinak, nově a snažit se, abych byl(a) v souladu především se svým niterným Já Jsem? Snažím se více porozumět svému Já Jsem? Chápu, Kdo doopravdy Jsem?

Snažím se porozumět také potřebám svých bližních a z pozice Já Jsem jim pomáhat a spolupracovat s nimi?  

Naslouchám vždy vlastní Intuici?

sestavila H.M.K.

Meditační téma leden 2022

29.12.2021 14:30

Pro období od 2.1.2022 19:34 do 01.02.2022 06:44

Zviditelňuji ve svém životě nějakou tvořivost, která vychází  z hloubky mého nitra - srdce? Dělám nějakou pozitivní činnost, která mi přináší pocit naplnění, radosti a při které se cítím opravdu šťastný(á)?   

Uvědomuji si, že bych měl rozvíjet a usilovat o to, abych vytvářel(a) a zviditelňoval(a) v tomto světě nějaké pozitivní hodnoty?

Uvědomuji si, že se mohu projevit všemi možnými způsoby, které skrze mou jedinečnou osobnost mohu použít, i tím nejjednodušším způsobem (např. úsměvem, vlídností, vstřícností, pochopením…) a tak vykonat „mnoho malých skutků, ale s velkou láskou…“   

Uvědomuji si, že základ toho všeho je – otevření vlastního Srdce?

sestavila H.M.K.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>