Blog

Meditační téma říjen - listopad 2021

06.10.2021 22:09

Pro období od 6.10.2021 13:05 do 4.11.2021 22:13

Jsem schopen (schopna) se (hlavně vnitřně) zastavit i uprostřed různých tlaků světa a úkolů, negativních vibrací zvenčí (často skrze projevené energie ostatních lidí) a ponořit se do svého nitra – Ducha  a vnímat a naslouchat vnitřní duchovní Moudrosti? Uvědomuji si, že bych měl dobu setrvání ve svém nitru neustále prodlužovat a snažit se v něm setrvávat neustále?

Uvědomuji si, že to je ten nejhlavnější vztah a partnerství, na kterém mám pracovat (vztah duše se svým Duchem, a BOHEM)?

Uvědomuji si také důležitost aspektu duch. Sdílení, co se týká mých vztahů s lidmi, tak, abych se snažil sdílet a projevovat svoji duchovní cestu + předávat (a také naslouchat duch. moudrosti ostatních) niternou duchovní moudrost  také v kontaktech s ostatními? 

sestavila H.M.K.

 

 

Meditační téma září - říjen 2021

06.09.2021 22:17

Pro období od 7.9.2021 02:51 do 6.10.2021  13:04

Pracuji na změně, co se týká   mé potřeby svobodně se projevovat, žít a pracovat?

Uvědomuji si, že svoboda je důležitý aspekt  v mém životě a  že mám právo žít tak, abych byl(a) především v niterném souladu se svým Duchem?

Vím, že pokud musím v rámci svého působení zde (či zvoleného zaměstnání apod.) dodržovat jistá pravidla a úkoly, které jsem si předsevzal(a), měl(a) bych se snažit i v takových (často omezujících) podmínkách hlavně svobodně myslet, a snažit vnést vlastní originalitu a jedinečnost do všeho, co dělám.  Uvědomuji si tak, že i tímto mým „novátorským“ přístupem mohu pak mnohé změnit v podmínkách, které jsou nějak nastaveny?

Snažím se tak nějakým novým způsobem vylepšit svou činnost a tak můj (konkrétní, hmatatelný) život?

Uvědomuji si, že základem toho všeho je důkladná vnitřní duševní očista, čištění a rozlišování, co je ještě v mém životě dobré konat a co by se mělo vylepšit či nahradit něčím novým?

Sestavila H.M.K.

Meditační téma srpen - září 2021

07.08.2021 20:58

Pro období od 8.8.2021 15:49 do 7.9.2021 02:50

Uvědomuji si, že to nejdůležitější, co je, je uvědomění si, život a tvořivost  mého duchovního Srdce? Uvědomuji si, že bych se měl(a) neustále soustředit na vnímání svého duchovního Srdce-Lásky?

Spolupracuje vědomě má mysl s mým Srdcem?

Uvědomuji si, že jediná  správná filozofie, duchovní cesta či náboženství je ta, kterou chce  žít a vyjádřit mé duchovní Srdce?

Uvědomuji si, že jedině tím, že dám průchod svému vlastnímu duch. Srdci, vyjádřím zcela jedinečný a originální aspekt Lásky, Paprsek, který nemůže vyjádřit nikdo jiný než já a jedině Láska mého srdce mu může dát správný směr v jeho dalším projevu?

Uvědomuji si tuto velkou šanci – projevit na této Zemi - teď a tady – aspekt Boha skrze tento Mnou oživený Paprsek Jeho Lásky skrze moji bytost, individualitu,  s použitím vlastních specifických talentů, nadání, tvořivosti a osobního vyzařování a projevu?

sestavila H.M.K.

Meditační téma červenec -srpen 2021

12.07.2021 10:31

Pro období od 10.07.2021 03:16 do 08.08.2021 15:48

Dělám opravdu to, co cítím, že je v souladu s mým niterným založením?

Uvědomuji si, že mám nyní možnost svobodněji  jednat a že mohu započít nějaké nové aktivity, ke kterým mne to vnitřně táhne již nějakou dobu?

Uvědomuji si, že mám vnitřní sílu a potenciál k tomu, abych se řádně postavil(a) na svém opravdovém niterném základě (šel(šla) ke své vnitřní Podstatě) a propojil(a) všechny složky své bytosti s niterným duchovním Bytím, Jádrem v sobě samém, a takto, sjednocen(a) se stala aktivní tvůrčí bytostí tak, abych vnesla do života něco zcela nového?

                                                                                                    Sestavila H.M.K.

Meditační téma červen - červenec 2021

09.06.2021 22:33

Pro období od 10.06.2021 12:53 do 10.07.2021 03:15

Pracuji na očistě a zdokonalení svého myšlení a komunikace?

Zabývám se ve své mysli  jen tím, co je opravdu důležité a pro můj život podstatné, anebo zahlcuji svoji hlavu informacemi, plynoucími z povrchního myšlení druhých či z přeniformovanosti v tomto světě a nechávám tak svoji mysl vláčet se ve víru či tlaku okolí a světa?

Uvědomuji si, že myšlení = tvoření? Uvědomuji si sílu myšlenky a to, že žiji ve své mysli? Uvědomuji si, že pro mne bude mít realitu to, na co budu soustředit svoji mysl?

Uvědomuji si, že jsem tvořitelem vlastních myšlenek a mám svobodnou volbu s nimi pracovat?

Uvědomuji si, že pokud se ve svém nitru soustředím na vlastní duchovní zdroj – pravé duchovní Já,  a spojuji se s ním ve své mysli, současně začínám vše správně chápat, správně všemu rozumět a také správně vše posuzovat, s čímž souvisí také správné vnímání všeho a komunikace.

Uvědomuji si, že toto by měla být moje současná nejdůležitější práce?

 

                                                                                        sestavila H.M.K:

Meditační téma květen - červen 2021

10.05.2021 21:40

Pro období od 11.05.2021 20:59 do 10.06.2021 12:51

Uvědomuji si, že práce (služba) má být zviditelněná Láska?

Jsem věrný(á) svému Srdci?

Snažím se pracovat tak, abych nějakým způsobem také projevoval(a) tvořivost vlastního nitra (Srdce)?

Snažím se zviditelnit ve hmotě (světě) své srdce (a také produchovňovat hmotu)?

Uvědomuji si, že Láska = Štěstí - Radost?

sestavila H.M.K.

 

Meditační téma duben - květen 2021

11.04.2021 22:28

Pro období od 12.04.2021 04:30 do 11.05.2021 20:58

Uvědomuji si své pravé Já, svoji niternou duchovní jedinečnou přirozenost?

Snažím se na sobě pracovat a vidět rozdíl mezi působením ega a pravého duchovního Já?

Snažím se ve svém životě poznávat a neustále zesilovat své vnitřní Já, snažím se žít tento Božský jedinečný aspekt Ducha, který mi byl BOHEM dán?

Uvědomuji si, že jediná správná životní filozofie má být proces hledání a poznávání pravého Já a z toho pramenící Život z Něj? Uvědomuji si, že bez poznání a oživení pravého Já není možný opravdový Život? Uvědomuji si, že nestačí jen čtení duchovních knih, přemýšlení o nich, ale že je nutné právě toto oživení Ducha ve mně (praxe)?  

Sestavila H.M.K.

Meditační téma březen-duben 2021

14.03.2021 08:26

Pro období od 13.03.2021 11:21 do 12.04.2021 04:29

Žiji vědomě a zviditelňuji svoji Cestu - vyšší Poznání a duchovní Moudrost, nauku, Pravdu, kterou jsem ve svém životě přijal(a)?

 

Snažím se ve všem vnějším, co se kolem mne děje, vyciťovat (a hledat) to, co je „za scénou“ a tedy vnímat to, co je skryté? Snažím se nalézat hlubší příčiny všech dějů či problémů? Uvědomuji si, že vše hmotné vyjadřuje nějaký symbol pro něco, co je skryto a co se týká určité (něčí) filozofie (či pseudofilozofie)?

 

Uvědomuji si, že jedině poznání Pravdy může pomoci pochopit tento svět?  Zabývám se tímto hledáním PRAVDY?

sestavila H.M.K.

Meditační téma únor 2021 - březen 2021

10.02.2021 21:41

Pro období od 11.02.2021 20:05 do  13.03.2021 11:20

Uvědomuješ si, že je třeba něco změnit ve svém životě, co souvisí s tvými volnočasovými aktivitami?
 
Zamýšlíš se v tomto období nad tím, že bys měl započít nějaké nové tvůrčí aktivity či rozvinout nové koníčky?
 
Zamýšlíš se také (v souvislosti s tímto) nad tím, jaké jsou tvé opravdové touhy a přání, a přemýšlíš nad tím, co bys chtěl doopravdy dělat?
 
Uvědomuješ si, že pokud začneš dělat něco nového, co vychází opravdu z hloubi Tvého nitra,  kde objevíš  a projevíš zcela novou část své duše, můžeš nalézt také novou životní radost?
 
Sestavila HMK
 

Meditační téma leden 2021 - únor 2021

13.01.2021 00:46

Pro období od 13.01.2021 06:00 do 11.02.2021 20:04

Snažím se nezapomínat a projevovat své vnitřní Světlo v tomto světě a fungovat v něm tak, abych zářil(a) a projasňoval(a) hmotu energií Ducha? Nebojím se Sebe-prosadit své vnitřní duchovní Já?

Pracuji na vytváření správného vztahu ke hmotě  tak, aby hmota sloužila člověku a né  aby byl člověk otrokem hmoty?

Snažím se využít hmoty a tohoto světa také k tomu, abych z ní (v něm) vytvářel(a) něco krásného, co přinese užitek a radost ostatním?

Snažím se fungovat v rámci mnoha omezení či světských nařízení a pod. tak, abych byl v souladu jak s těmito (nutnými a povinnými) nařízeními, tak současně ve své vnitřní svobodě a zachovával si pozitivní mysl i aktivity?

Pracuji také na konkrétní a viditelné harmonizaci svých vztahů s ostatními? Respektuji odlišné názory svých bližních?

sestavila H.M.K:

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>