Blog

Meditační téma duben - květen 2021

11.04.2021 22:28

Pro období od 12.04.2021 04:30 do 11.05.2021 20:58

Uvědomuji si své pravé Já, svoji niternou duchovní jedinečnou přirozenost?

Snažím se na sobě pracovat a vidět rozdíl mezi působením ega a pravého duchovního Já?

Snažím se ve svém životě poznávat a neustále zesilovat své vnitřní Já, snažím se žít tento Božský jedinečný aspekt Ducha, který mi byl BOHEM dán?

Uvědomuji si, že jediná správná životní filozofie má být proces hledání a poznávání pravého Já a z toho pramenící Život z Něj? Uvědomuji si, že bez poznání a oživení pravého Já není možný opravdový Život? Uvědomuji si, že nestačí jen čtení duchovních knih, přemýšlení o nich, ale že je nutné právě toto oživení Ducha ve mně (praxe)?  

Sestavila H.M.K.

Meditační téma březen-duben 2021

14.03.2021 08:26

Pro období od 13.03.2021 11:21 do 12.04.2021 04:29

Žiji vědomě a zviditelňuji svoji Cestu - vyšší Poznání a duchovní Moudrost, nauku, Pravdu, kterou jsem ve svém životě přijal(a)?

 

Snažím se ve všem vnějším, co se kolem mne děje, vyciťovat (a hledat) to, co je „za scénou“ a tedy vnímat to, co je skryté? Snažím se nalézat hlubší příčiny všech dějů či problémů? Uvědomuji si, že vše hmotné vyjadřuje nějaký symbol pro něco, co je skryto a co se týká určité (něčí) filozofie (či pseudofilozofie)?

 

Uvědomuji si, že jedině poznání Pravdy může pomoci pochopit tento svět?  Zabývám se tímto hledáním PRAVDY?

sestavila H.M.K.

Meditační téma únor 2021 - březen 2021

10.02.2021 21:41

Pro období od 11.02.2021 20:05 do  13.03.2021 11:20

Uvědomuješ si, že je třeba něco změnit ve svém životě, co souvisí s tvými volnočasovými aktivitami?
 
Zamýšlíš se v tomto období nad tím, že bys měl započít nějaké nové tvůrčí aktivity či rozvinout nové koníčky?
 
Zamýšlíš se také (v souvislosti s tímto) nad tím, jaké jsou tvé opravdové touhy a přání, a přemýšlíš nad tím, co bys chtěl doopravdy dělat?
 
Uvědomuješ si, že pokud začneš dělat něco nového, co vychází opravdu z hloubi Tvého nitra,  kde objevíš  a projevíš zcela novou část své duše, můžeš nalézt také novou životní radost?
 
Sestavila HMK
 

Meditační téma leden 2021 - únor 2021

13.01.2021 00:46

Pro období od 13.01.2021 06:00 do 11.02.2021 20:04

Snažím se nezapomínat a projevovat své vnitřní Světlo v tomto světě a fungovat v něm tak, abych zářil(a) a projasňoval(a) hmotu energií Ducha? Nebojím se Sebe-prosadit své vnitřní duchovní Já?

Pracuji na vytváření správného vztahu ke hmotě  tak, aby hmota sloužila člověku a né  aby byl člověk otrokem hmoty?

Snažím se využít hmoty a tohoto světa také k tomu, abych z ní (v něm) vytvářel(a) něco krásného, co přinese užitek a radost ostatním?

Snažím se fungovat v rámci mnoha omezení či světských nařízení a pod. tak, abych byl v souladu jak s těmito (nutnými a povinnými) nařízeními, tak současně ve své vnitřní svobodě a zachovával si pozitivní mysl i aktivity?

Pracuji také na konkrétní a viditelné harmonizaci svých vztahů s ostatními? Respektuji odlišné názory svých bližních?

sestavila H.M.K:

 

Meditační téma prosinec 2020 - leden 2021

13.12.2020 23:33

Pro období od 14.12.2020 17:17 do 13.01.2021 05:59

-Pracuji na úklidu ve své duši i těle tak, abych (nejdříve uviděl(a)) a odstranil(a) vše nepotřebné a nadbytečné, veškerý balast a nánosy, aby zůstala má duše čistá pro přijetí a hlubší spojení se svým duchovním středem – niterným Já?

-Zaměřuji se také i na ty opravdu drobné detaily (nánosy či chyby ve svém chování, zlozvyky,  různé závislosti apod., přejídání a jiné neřesti) ve své duši,  které jsem dříve opomíjel(a) vidět, abych se více na ně nyní soustředil(a) a odstranil(a) je?

-Uvědomuji si potřebu čistoty, skromnosti a také jedno-DUCH-osti ve svém životě a také to, že je třeba se zbavit mnohých nesprávných chápání, co se týče různých pseudo-duchovních  nauk a filozofií apod. a soustředit se na hledání a poznávání JEDNÉ JEDINÉ PRAVDY – ZDROJE-BOHA?

sestavila H.M.K.

Meditační téma listopad - prosinec 2020

13.11.2020 17:19

Pro období od 15.11.2020 06:07 do 14.12.2020 17:15

Pracuji na vnitřní transformaci sebe sama, jdu do jádra vlastní bytosti? Vidím své chyby?

Anebo se jen soustředím na vše, co je kolem mne a hledám chyby v ostatních?

Snažím se rozžehnout vlastní vnitřní Oheň Lásky?

Snažím se prociťovat a projevovat pozitivní emoce? Nechávám Zdroj z mého nitra sálat svoji Lásku?    

sestavila H.M.K.

Meditační téma říjen - listopad 2020

14.10.2020 16:16

Pro období od 16.10.2020 21:32 do 15.11.2020 06:06

Vnímám, zda má vlastní tvořivost vychází opravdu z hloubi mého nitra anebo se snažím dělat to, co mi diktují ostatní (či se snažím jim podobat)?

Uvědomuji si, že mám nyní možnost tvořit tak, abych projevil nějakou novou tvůrčí aktivitu zcela jinak, než to dělají ostatní?

Naslouchám vnitřnímu Vedení, projevuji a rozvíjím své Srdce?

sestavila H.M.K.

Meditační téma září - říjen 2020

17.09.2020 08:14

Pro období od 17.9.2020 13:00 do 16.10.2020 21:31

Soustřeďuji svou pozornost do svého nitra ?

Spojuji se s energií BYTÍ ?

Jsem schopen(na) vzdát se své nevědomé vnitřní rezistence?

Co mohu udělat hned teď ?

J.A.J.B.

Jdu ve svém životě správným směrem?

Zviditelňuji ve svém životě To, co je ve mně opravdu Živé a uvědomuji si, že Duch se chce  nyní více projevit i navenek?

Provádím pravidelně (neustále) jak vnitřní očistu (nitra, duše, mysli), tak i vnější očistu (svého těla)? Žiji zdravým životním stylem tak, jak mi radí  mé vnitřní Já na rozdíl od ega a těla?

sestavila H.M.K.

Meditační téma srpen - září 2020

03.09.2020 11:12

Pro období od 19.8.2020 04:42 do 17.9.2020  12:59

Soustřeďuji  mysl na aktivaci svého duchovního Srdce?

Snažím se rozvinout žár Lásky duchovního Slunce tím, že udržuji svoji duševní pozornost na zářivou Bytost ve vlastním  nitru?

Plním a žiji duchovní Vůlí To, co mi říká mé duchovní Srdce – část BOŽSTVÍ ve mně?

Uvědomuji si, že mi může pomoci i myšlenková představa  Duchovní Bytosti, se kterou se spojuji a kterou prociťuji uvnitř sebe sama?

Uvědomuji si, co je to prožitek JÁ JSEM Já?

Sestavila H.M.K.                   

Meditační téma červenec - srpen 2020

20.07.2020 07:43

Pro období od 20.7.2020 19:32 do 19.8.2020 04:40

Snažím se správně pochopit, co mi říká vnitřní Hlas, mé opravdové duchovní Já (niterná Podstata)? Komunikuji s Ním a prociťuji Ho?

Přemýšlím nad tím, jak lépe působit ve vztazích s ostatními tak, abych projevil(a) sám(a) sebe co nejpozitivnějším způsobem? 

Uvědomuji si, že je třeba  zaujmout správný postoj ke všemu, co se nyní kolem mne děje,  snažit se být co nejvíce zakotven(a) ve své niterné Základně a také – sdílet jen To opravdu Podstatné?

                                                        sestavila H.M.K.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>