Meditační téma na červen - červenec 2018

13.06.2018 17:57

Pro období od 13.6.2018 21:43 do 13.7.2018 04:46

Přemýšlím správně nad svým životem? Snažím se děje, vztahy s lidmi a věci pochopit pravdivým způsobem, to znamená: nahlížím na vše s pomocí své niterné Intuice, ve vnitřním zklidnění a spojení s nejvyšším Zdrojem uvnitř sebe sama?
 
Dělám si pořádek ve své mysli (tříbím správně veškeré informace, které ke mně přicházejí)? Nezahlcuji svoji mysl nepodstatnými informacemi?
 
Uvědomuji si tak, že pro mne opravdu není nutné "všechno vědět" (a také sdílet), co se kde napíše či řekne (povrchní informace), ale i když žijeme v době zvýšených možností komunikace a šíření (skrze technické vymoženosti, internet), je nejdůležitější se zabývat hlavně tím, co mi opravdu poslouží ke zlepšení duševní a duchovní roviny mého vlastního bytí?
 
Vyzařuji pak ze sebe (energeticky i slovně) jen výsledky mého pročištěného myšlení a skrze duši (mající vztah se Zdrojem) také Hlas vlastního niterného Ducha?
Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra...
HMK
jedno téma pod čarou:
Umím vynechat(vytěsnit) svou mysl , neanalyzovat a jen pozorovat své myšlenky?
JAB