Meditační téma na květen - červen 2018

14.05.2018 11:57

Pro období od 15.5.2018  13:47  do 13.6.2018  21:42

Uvědomuji si, že co se týká duch. cesty či filozofie a mého vyššího smyslu života, je neustále pro mne připraveno nějaké nové pochopení  a vnímání LÁSKY + MOUDROSTI  – BOHA?

 

Jsem otevřený(á) novému Aspektu BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI, který kromě toho, že chce být nově pochopen a přijat, chce být také skrze mne nově vyjádřen?

 

Přemýšlím, jak bych mohl(a) dát více do souladu svoji životní filozofii (či duch. cestu, nauku) s praktickými činy tak, abych projevil(a) své Srdce novým, konkrétnějším způsobem?

 

Přemýšlím nad tím, zda se neprojevuje nějaký dogmatismus (či „zajeté koleje“) na mé cestě životem a jsem si vědom(a), že je třeba se posunout dále, přijmout nové Aspekty duchovní PRAVDY a projevit je skrze své otevřené duchovní Srdce? 

 

sestavila HMK