Co je to E.K.O.?

 

                                          ...je to dobrovolné zájmové sdružení soukromých osob s vlastním názorem, zabývajících se stejnými nosnými tématy, jako je osobní růst , produchovnění konzumní společnosti, pokora a úcta k duchovním hodnotám, harmonizace jednotlivce, prostředí, apod.  

- klademe důraz na individualitu a nezaměnitelnost každého jednotlivce, jeho právo na názor a rozhodnutí. Bůh nám dal rozum, cit a hlavně možnost svobodné volby a rozhodování (za své činy je každý odpovědný především sobě a Bohu). Toto nám dává ohromný prostor pro seberealizaci každého z nás v rámci kolektivního sdílení. EKO si nedává za cíl být seskupením "oveček" kolem gurua (ať již malého nebo většího), razícího jen tu svou pravdu a zatracujícího vše mimo jejich pravdy (tím jsou charakteristické různé samospasitelné uskupení, či sekty). Naši členové by měli být především svobodní lidé, jejichž víra snese konfrontaci s Pravdou a kteří cítí, že se mohou sami vyrovnat s přívalem nového poznání.

- v žádném případě se nechceme izolovat a tvrdit, že pouze naše cesta je správná a jen naši členové "dojdou spasení" - toto je silně samolibý, egoistický přístup a ten nehodláme podporovat

- „chytré knihy“ či „chytří guruové“ nám mohou sloužit pouze jako inspirace a nikoliv jako dogma! Jsou to vlastní  prožitky a zkušenosti autorů či lektorů.  Je proto na každém jednotlivci, jeho úsilí a píli, jestli bude žít život dle  autora či gurua nebo si zvolí svůj svobodný. Poznatky a zkušenosti inspirátorů podrobí vlastnímu zkoumání a o své prožitky se pak v rámci sdílení rozdělí s ostatními a pomůže tím složit onu pověstnou mozaiku.  

"Jen ten, kdo sám se pohybuje, může se duchovně dostati kupředu. Pošetilec, který k tomu používá cizích pomůcek ve formě hotových názorů, jde svou cestou jen jako o berlích a vlastní zdravé údy při tom vyloučil. Jakmile však směle používá veškerých schopností, které v něm dřímají v očekávání Jeho zavolání, jako výzbroje k vzestupu, zužitkuje tak svěřenou mu hřivnu podle vůle Stvořitele a přemůže hravě všechny překážky, které chtějí zkřížiti mu cestu, aby ho z ní odchýlily. (Abdrushin 1931)"

- je třeba stále víc a víc naslouchat hlasu svého nitra,duše, ztišit se, zklidnit a nenechat se  víc a víc vláčet a mlít stále se zrychlujícím soukolím Matrixu. 

 

Pod čarou....

  
... chtěli bychom dát na těchto stránkách prostor k vyjádření i nečlenům klubu, jejichž názory korespondují s cítěním naši členské základny. Pokud máte zájem sdělit nám či veřejnosti své poznatky, učiňte tak prostřednictvím elektronické pošty na adresu:  jb40@seznam.cz nebo přímo na stránkách www.ekoklub6.webnode.cz - v diskusním fóru - děkujeme.