Meditační téma na prosinec 2017 - leden 2018

17.12.2017 21:52

Pro období 18.12.2017 od 07:30  do 17.01.2018 do 03:16

Uvědomuji si nutnost neustálého znovuzrozování ve svém opravdovém Já tak, abych byl(a) v souladu s  nejvyšší duchovní naukou, kterou mám od BOHA?

     Uvědomuji si důležitost svého vztahu s BOHEM a toho, jakým způsobem projevuji svým životem JEHO individuální Aspekt?

Jsem si vědom(a) toho, že jsem odpovědný(a) a zodpovědný(á) za všechny své myšlenky, pocity a činy a že jednou z nich budu skládat své účty?  Jsem si také vědom(a) toho, že pokud již nějakou dobu studuji a snažím se žít dle nějaké duchovní nauky (a tedy mám informace o tom, jak správně žít),  budu zcela jinak posuzován než ostatní lidé, kteří tyto informace nemají?

     Snažím se projevovat  a Žít vlastní individuální duchovní Paprsek (vědomé Já)  také tak, abych se stal(a) inspirátorem pro ostatní lidi? 

Sestavila HMK