Meditační téma na červenec - srpen 2018

12.07.2018 08:01

Pro období od 13.7.2018 04:48  do 11.8.2018 11:56

Jsem ve spojení s nejniternější hloubkou svého nitra a prociťuji jeho Živou Přítomnost a uvědomuji si tak své vlastní Já jsem Já (živoucí Jiskru, která mi byla nadělena BOHEM)?

 

 Vnímám své nitro (a vědomí Já Jsem Já) opravdu vždy a všude?

 

 

 Uvědomuji si rozdíly mezi egem a pravým Já Jsem Já (niternou duchovní Individualitou – vlastním Paprskem)?

 

 

 Uvědomuji si obzvláště v této době potřebu nebát se a odvážně vyjádřit Toho/Tu, Kdo ve svém nitru doopravdy Jsem?

 

 

 Jsem si vědom(a), že v dnešní době musím opravdu neustále překonávat negativní tlaky zvenčí a tlaky ega vědomou prací na sobě tak, že si budu neustále uvědomovat vnitřní duchovní Podstatu a Individualitu, své spojení s BOHEM, jedině díky němuž mohu projevit jedinečný aspekt opravdového Života na této Zemi?

 

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK