Meditační téma na únor - březen 2018

15.02.2018 15:35

Pro období od 15.2.2018 od 22:05 do 17.3.2018 do 14:10 

Uvědomuji si, že musím některé své vnitřní postoje změnit, abych se posunul(a) ve svém vývoji na vyšší rovinu?

Pracuji s myslí (nutím mysl přemýšlet novým, lepším způsobem) tak, abych  naslouchal(a)  a silněji prociťoval(a) hluboko ve svém středu vnitřní Moudrost (Hlas Ducha)?

Uvědomuji si tím vlastní jedinečnost a originalitu Ducha a s tím související specifické  Poslání (vycházející z vnitřního Nadání - jedinečného Daru-Paprsku Boha), které je zcela odlišné od  poslání jiných lidí? Nebojím se být Tím (Tou), kterým, (kterou)  jsem skutečně hluboko ve svém nitru?  

Sestavila HMK