Meditační téma září - říjen 2018

12.09.2018 14:03

Pro období od 9.9.2018 20:02  do 9.10.2018 05:45

 

Zamýšlím se nad svými skutky, prací, službou pro bližní?

 

Rozlišuji, co je a co není opravdu správné činit (snažím se nalaďovat více na vnitřní Podstatu a duchovní Moudrost) a konám tak, abych byl(a) v souladu se svou vnitřní duchovní Přirozeností a Pravdou?

 

Přemýšlím také o své pracovní pozici v zaměstnání  a o tom, jak bych mohl(a) být lépe  prospěšný(á) a užitečnější společnosti tak, abych do ní opravdu vnášel(a)  kus ze svého pravého (pozitivního) niterného Já?

 

Nezapomínám při svých pracovních aktivitách,  plnění úkolů a „požadavků světa“ také na „požadavky“ svého vnitřního Zdroje, duchovního Já, které zde má také své Poslání, Život, který je třeba naplnit?

 

Nezanedbávám tak Život vlastního duchovního Já?  Uvědomuji si, že přítomnost  a rozvoj, konkrétní projev niterného a zcela jedinečného duchovního aspektu - Paprsku,  který mi byl BOHEM dán, je to nejdůležitější, čím bych se měl(a) zabývat?

sestavila HMK

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK