Meditační téma na březen - duben 2018

16.03.2018 23:08

Pro období od 17.3.2018 od 14:11 do 16.4.2018 03:56

Hlavní myšlenkou  této meditace je očista.  

 

Pracuji na očistě sebe sama?

 

Mám se rád(a)?

 

Uvědomuji si, že abych mohl(a) správně „fungovat“, musím být nejdříve „já sám(sama) v pohodě a síle?   

sestavila HMK

Jedno téma pod čarou.....

Jsem sám(a) sebou ?! nebo stále hraji role vyžadované okolím?!!!