Meditační téma na leden - únor 2018

16.01.2018 18:51

Pro období 17.1.2018 od 03:17 do 15.2.2018 do 22:04

Uvědomuji si, jak je důležité pracovat na tom, abych ve svém (i profesním) životě aktivoval(a) a zažíval(a) pozitivní emoce? Snažím se tomu také přizpůsobit svůj životní styl, zaměstnání, práci tak, že vnímám, že štěstí, dobrá nálada a opravdová radost nesouvisí s penězi ani s budováním kariéry, ale s tím, zda vytvářím bohatý a tvořivý  život ze svého Srdce a také s tím, jakou dělám užitečnou činnost, vedenou svým Srdcem?

Vnímám, že i když jsem  „nucen(a)“ vykonávat určitá zaměstnání (z důvodu „přežití“ na této Zemi) a musím se finančně postarat o živobytí, přesto mám mít neustále na paměti, že pokud má práce či jakákoli tvořivost bude vycházet především z mého nitra – Srdce, bude můj život daleko radostnější, než když se budu zabývat pouze takovými aktivitami, za které dostanu peníze?

Snažím se také – kromě zodpovědné práce (v zaměstnání) pro svět – pracovat na tom, abych i do těchto nutných (často omezujících) pracovních podmínek vnesl(a) něco pozitivního ze svého Srdce?

 Uvědomuji si tak, že opravdová „kariéra“ mého života má spočívat v tom, abych dal(a) najevo pozitivní Energii z hloubky svého nitra? 

Sestavila H.M.K.