Blog

Meditační téma na únor - březen 2018

15.02.2018 15:35

Pro období od 15.2.2018 od 22:05 do 17.3.2018 do 14:10 

Uvědomuji si, že musím některé své vnitřní postoje změnit, abych se posunul(a) ve svém vývoji na vyšší rovinu?

Pracuji s myslí (nutím mysl přemýšlet novým, lepším způsobem) tak, abych  naslouchal(a)  a silněji prociťoval(a) hluboko ve svém středu vnitřní Moudrost (Hlas Ducha)?

Uvědomuji si tím vlastní jedinečnost a originalitu Ducha a s tím související specifické  Poslání (vycházející z vnitřního Nadání - jedinečného Daru-Paprsku Boha), které je zcela odlišné od  poslání jiných lidí? Nebojím se být Tím (Tou), kterým, (kterou)  jsem skutečně hluboko ve svém nitru?  

Sestavila HMK

Meditační téma na leden - únor 2018

16.01.2018 18:51

Pro období 17.1.2018 od 03:17 do 15.2.2018 do 22:04

Uvědomuji si, jak je důležité pracovat na tom, abych ve svém (i profesním) životě aktivoval(a) a zažíval(a) pozitivní emoce? Snažím se tomu také přizpůsobit svůj životní styl, zaměstnání, práci tak, že vnímám, že štěstí, dobrá nálada a opravdová radost nesouvisí s penězi ani s budováním kariéry, ale s tím, zda vytvářím bohatý a tvořivý  život ze svého Srdce a také s tím, jakou dělám užitečnou činnost, vedenou svým Srdcem?

Vnímám, že i když jsem  „nucen(a)“ vykonávat určitá zaměstnání (z důvodu „přežití“ na této Zemi) a musím se finančně postarat o živobytí, přesto mám mít neustále na paměti, že pokud má práce či jakákoli tvořivost bude vycházet především z mého nitra – Srdce, bude můj život daleko radostnější, než když se budu zabývat pouze takovými aktivitami, za které dostanu peníze?

Snažím se také – kromě zodpovědné práce (v zaměstnání) pro svět – pracovat na tom, abych i do těchto nutných (často omezujících) pracovních podmínek vnesl(a) něco pozitivního ze svého Srdce?

 Uvědomuji si tak, že opravdová „kariéra“ mého života má spočívat v tom, abych dal(a) najevo pozitivní Energii z hloubky svého nitra? 

Sestavila H.M.K.

Meditační téma na prosinec 2017 - leden 2018

17.12.2017 21:52

Pro období 18.12.2017 od 07:30  do 17.01.2018 do 03:16

Uvědomuji si nutnost neustálého znovuzrozování ve svém opravdovém Já tak, abych byl(a) v souladu s  nejvyšší duchovní naukou, kterou mám od BOHA?

     Uvědomuji si důležitost svého vztahu s BOHEM a toho, jakým způsobem projevuji svým životem JEHO individuální Aspekt?

Jsem si vědom(a) toho, že jsem odpovědný(a) a zodpovědný(á) za všechny své myšlenky, pocity a činy a že jednou z nich budu skládat své účty?  Jsem si také vědom(a) toho, že pokud již nějakou dobu studuji a snažím se žít dle nějaké duchovní nauky (a tedy mám informace o tom, jak správně žít),  budu zcela jinak posuzován než ostatní lidé, kteří tyto informace nemají?

     Snažím se projevovat  a Žít vlastní individuální duchovní Paprsek (vědomé Já)  také tak, abych se stal(a) inspirátorem pro ostatní lidi? 

Sestavila HMK

Meditační téma na listopad - prosinec 2017

17.11.2017 21:30

Pro období od 18.11.2017  12:42  do 18.12.2017  07:29

 

Přemýšlím nad hlubším smyslem svého života?

    Snažím se přemýšlet nad svými touhami a přáními a rozlišovat je, zda vycházejí z ega či je to „nutkání“ z pravé pozitivní vnitřní bytosti?

Uvědomuji si, že bych se měl(a) více soustředit, abych uskutečnil(a) své pravé životní poslání na této Zemi (či jeho další, novou část), které mohu zviditelnit jedině tím, že vstoupím do hloubky svého nitra a spojím se se svým niterným Zdrojem – živoucím Jádrem, které mi ukáže správný směr mého dalšího působení?  

    Vnímám, že jedině v hloubce svého nitra mohu procítit své pravé Já a uvědomit si tak také své opravdové touhy (Ducha), dle kterých mohu zaktivovat nějaký nový konkrétní směr - novou životní cestu?

 Snažím se prociťovat, že ta nejdobrodružnější cesta mého života je cesta dovnitř, k mému Já a posléze cesta (již ve společném spojení duše a Ducha) dle vnitřního Vedení?

      Vnímám také, že BŮH má pro mne nyní připraveno své nové speciální Sdělení-Zjevení, které na mne čeká v mém nitru? Uvědomuji si, že BŮH touží po tom, abych k NĚMU přišel(la) a skrze hlubokou koncentraci se s NÍM spojil(a)  a vnímal(a) JEHO NOVÉ POSELSTVÍ, které mne vybízí k nové životní Cestě?

 

Sestavila HMK 

 

Meditační téma na říjen - listopad 2017

17.10.2017 13:38

Pro období od 19.10.2017 v 21:13 MČ do 18.11.2017 do 12:42 MČ

    Navazuji vztah se svým duchovním Srdcem? Jsem s Ním (skrze svoji duši) v harmonii? Vnímám, že tento vztah je (měl by být) mojí největší radostí?

    Uvědomuji si také, že v rámci mých tvůrčích aktivit + dalších aktivit ve svém volném čase (koníčky a pod.) bych se měl/a co nejvíce snažit o to, abych do nich vnesl/a a projevil/a hlubší Lásku ze svého Srdce?

    Vnímám, že pokud konám volnočasové aktivity s přáteli (výlety a pod.) mám se snažit, abych byl/a já sám/a ve vnitřní harmonii (se svým Srdcem) a v Lásce, kterou vyzářím také směrem k nim? Miluji opravdu své přátele v jejich jedinečnostech a originálních individualitách?

    Uvědomuji si tak, že bych měl/a vyzařovat pozitivní Energii, vnitřní Sílu a Lásku (a být v tomto pevný/á) i v prostředí zcela rozdílných a odlišných individualit, které mají jiné myšlení a názory, než jaké mám já?

    Snažím se tak (při kontaktu s lidmi) být pokud možno co nejvíce ve svém Srdci (Lásce) a tedy - být si vědom své niterné duchovní pozitivní Energie (a Zdroje), kterou vnímám prioritně, přestože také vnímám ostatní kolem mně, kteří se ne vždy projevují láskyplným a vstřícným způsobem?

    Pracuji na tom, abych viděl/a aspekt Božství i v ostatních lidech?

Sestavila H.K. 

Meditační téma na říjen 2017

18.09.2017 11:21

Pro období od 20.9.2017  7:30 do 19.10.2017 21:10

Snažím se ve svém nitru neustále přemýšlet a v souladu se svým vnitřním Já rozlišovat (vybírat tak zrna od plev) a tříbit informace, se kterými se setkávám ve svém životě? Snažím se tak vyčistit si svůj vnitřní myšlenkový prostor od nežádoucího balastu?

Vybírám si jen to, co je pro mne opravdu podstatné (nejen v oblasti různých duch. nauk, knih či setkání s lidmi a v komunikaci s nimi)? Anebo se nechávám (pasivně) vláčet všemi (často pseudoduchovními) směry či řeším a zabývám se nějakými nepodstatnými tématy a přijímám tak od nich bez rozmyslu všechny informace, které mi nabízejí?

Uvědomuji si, že bych se měl/a soustředit (a meditovat o tom) hlavně na to, co je podstatné a zajímavé pro mne a pro můj vlastní individuální duchovní rozvoj tak, abych naplnil/a co nejpozitivněji svůj jedinečný úkol na této Zemi?

Uvědomuji si, že mám v sobě Božský Paprsek, který mi byl z NEJVYŠŠÍHO ZDROJE dán k tomu, abych tento Paprsek v sobě oživil/a a dal/a Mu správný směr?

Uvědomuji si, že k tomu, abych dokázal/a rozlišit a poznat pravdu v různých sděleních, přednáškách či knihách. atd., mi slouží kromě Intuice a naslouchání vnitřního Hlasu, který bych si měl/a čím dál tím více v sobě aktivovat (s POMOCÍ BOŽÍ), také logika, "zdravý selský rozum" ?

Jsem v souladu se svým vnitřním Životem? Snažím se uvědomovat si Život (Jiskru Ducha) v mé duši a také Ho dát najevo?

(V souvislosti s tímto mě napadla jedna dávná stará pravda z Talmudu: K tomu, aby zlo zvítězilo, stačí, aby dobrý člověk neudělal vůbec nic.)

H.K.

 

 

Meditační téma na září 2017

21.08.2017 13:11

Pro období od 21.8.2017 od 20:30 do 20.9.2017 07:28

Prociťuji a jsem spojen(a) při jakékoliv práci, službě a činnosti, se svojí vlastní niternou podstatou a základnou? Vnímám tuto vnitřní oporu-základní pozitivní Energii, o kterou se mohu kdykoli opřít a ze které mohu působit při svých aktivitách?

Pracuji na tom, abych si ve svém nitru neustále vytvářel(a) a prožíval(a) vědomým uvědoměním stav vnitřního Klidu a Míru, Lásky, a tuto pozitivní Energii začal(a) více a tvořivěji používat?

Uvědomuji si také, že bych měl(a) započít konat nějaké nové (další) prospěšné a užitečné aktivity?

Udržuji opravdu neustále vědomý kontakt se Zdrojem ve vlastním nitru a uvědomuji si, že jedině tam mohu nalézt kontakt se svojí skutečnou duchovní rodinou a Jediným opravdovým RODIČEM-BOHEM?

Jsem si vědom(a) toho, že jedině dle duchovního Vedení (prociťovaného) z nejhlubšího nitra mohu (s pomocí intuice) naplnit své skutečné (a jedinečné) poslání na této Zemi? 

Sestavila H.K.

Meditační téma na srpen 2017

25.07.2017 09:16

Pro období od 23.7.2017 11:46 do 21.8.2017 20:39

Je BŮH mojí opravdovou touhou, anebo se nechávám vláčet světem sem a tam a se zájmem sleduji, jaká lákadla a pozlátka mi stále nabízí a ukazuje?

 

Vnímám, jak je důležité si vědomě neustále aktivovat vnitřní pozitivní Energii a vědomí Lásky - niterného Božského Ohně? Uvědomuji si, že je to ta nejdůležitější práce v mém životě?

 

Uvědomuji si, že jsem právě nyní v těchto vnějších podmínkách a fyzickém prostředí(oblasti, kde se konkrétně nacházím) také proto, že je právě teď zapotřebí, abych se v nich snažil(a) projevovat a zviditelnit svou vnitřní Podstatu? Uvědomuji si, že také skrze mne může působit Láska a pozitivní Světlo do okolí, a mohu tak ovlivnit svět pozitivním způsobem?

 

Snažím se vyzařovat své vnitřní Slunce (Lásku - tvořivost - pozitivní Energii) navenek a přemýšlím nad zdokonalením sebe sama a způsobů, jak mohu být prospěšnější ve svém okolí či světě? Usiluji o aktivaci nějaké nové tvůrčí činnosti či aktivity, která by měla pozitivní význam pro společnost?

 

Sestavila H.K.

 

Meditační téma červenec 2017

23.06.2017 22:42

Pro období od 24.6.2017 04:31  do 23.7.2017 11:44

Pracuji na uvědomění si toho, kdo ve svém nitru doopravdy jsem? Uvědomuji si svoji vlastní duchovní Individualitu, kterou jsem byl(a) obdařen(a)? Jsem vědomě (cítím) spojen(a) se svým niterným Zdrojem?
 
Vnímám, že s Bohem se mohu spojit jedině tím, že vstoupím do vlastního nitra? Uvědomuji si, že toto je možné pouze skrze emoční procítění - kdy je třeba mít vlastní duchovní prožitek Božského Aspektu?
 
Prociťuji svou niternou pravou (duchovní) Přirozenost (vnímám, že jsem Dítě BOŽÍ), vnitřní Kvalitu (aspekt Sebe-prosazení - osobní jedinečný Princip-Paprsek z BOHA), která souvisí s mým jedinečným nadáním a posláním na této Zemi, a snažím se Ji také aktivně prožívat ve svém životě?
 
Uvědomuji si také, že pokud chci cokoliv řešit, konat, vnímat a nahlížet na různé situace v běžném životě, je třeba nejdříve jít do nitra a spojit se se svojí Božskou Podstatou, neboť jedině Ta mi odhalí správný způsob vnímání a následného konání v té či oné situaci a dá mi také patřičný nadhled, poznání a sílu zaujmout správný postoj.
 
Důvěřuji více BOHU (v největší hlubině svého nitra), anebo světu a tomu, co přichází zvenčí? Vnímám, že ON je pro mne opravdu TEN NEJDŮLEŽITĚJŠÍ v mém životě?
 
Vnímám, co Láska vůbec je? Uvědomuji si, že souvisí s pocity a prožitky Štěstí, Radosti a Blaženosti, která Je a touží být sdílena? Snažím se prociťovat více Radosti (načerpané vnitřním spojením s Boží Láskou v nitru) ve svém životě?
 
Vnímám, že opravdová pozitivní tvořivost (a opravdové správné Sebe-prosazení) může být rozvíjena pouze z nitra, z duchovního Srdce-Lásky?
 
Sestavila H.K.
 

Meditační téma červen 2017

25.05.2017 15:24
Pro období od 25.5.2017 od 21:44hod do 24.6.2017 04:29hod
 
Uvědomuji si důležitost svého vlastního myšlení?
 
Uvědomuji si, že na můj zdravotní stav má vliv moje myšlení, díky kterému vznikají buď pozitivní anebo negativní emoce, které silně působí také na fyzické tělo a tedy mohou zapříčinit buď jeho uzdravování či naopak - mohou způsobit i nemoc? Uvědomuji si, že dlouhodobě prožívané a prociťované negativní emoce (strach, zlost, deprese či různé obavy a starosti) mohou být původcem těch nejvážnějším chorob? Uvědomuji si, že dlouhodobým pozitivním myšlením a následně prožívanými pozitivními emocemi si mohu harmonizovat zdrav. stav mého fyzického těla a také se vyléčit z mnoha chorob?
 
Vnímám, že svým myšlením tak mohu vytvářet a korigovat stav svých niterných emočních prožitků, které rozhodují také o tom, jakou individualitou se stanu (zda budu silná a Sebe-vědomá pozitivní Individualita ve svém Duchu, či zda budu ovládána svým egem či nižší osobností, nebo (díky svému špatnému myšlení) budu ovládán(a) pocity nedostatečnosti, slabosti a pod.?
 
Uvědomuji si tak, že to, co niterně prociťuji a s čím se ztotožňuji, vytváří moji individualitu?
 
Snažím se tedy o to, abych pracoval(a) na zpozitivnění svého myšlení (zde je třeba započít), a trénoval(a) také nadhled a vnitřní Sílu (Ducha) a trénoval(a) ztotožnění se s Ním (svou niternou duchovní Podstatnou-Zdrojem)?
 
Uvědomuji si tak, že jedině s touto vnitřní Silou a ve vědomí opravdové (pozitivní) Individuality mohu nejlépe zvládat veškerý svůj život, své zaměstnání, a díky této vnitřní Síle-Duchu budu moci také vykonávat takové činnosti (a tak také "sloužit" ostatním), které mají opravdový smysl a význam?
 
Uvědomuji si, že jedině v niterném spojení s vlastním Já (aspektem BOHA) mohu žít opravdový plnohodnotný tvořivý život, čímž vlastně už sloužím a pomáhám společnosti a svému okolí? Uvědomuji si, že toto by měla být má opravdová práce, služba a životní poslání? 
 
Sestavila HMK
 
 
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>