Blog

Meditační témata srpen 2016

02.08.2016 07:30

Pro období 2.8.2016 - 31.8.2016

Přemýšlím nad tím, jak by se mohl můj život stát radostnější a tvořivější? 
Snažím se nyní více projevovat ve svém životě své Srdce - Lásku? 
Uvědomuji si, že je třeba nebát se nyní projevit větší vnitřní Radost Ducha a dělat věci, které mne opravdu baví (rozvíjet také své koníčky a volnočasové aktivity)?
Pracuji na tom, abych dosáhl(a) niterného stavu opravdové Radosti a Štěstí ve svém životě? Uvědomuji si, že tohoto stavu mohu dosáhnout pouze sjednocením se s Láskou ve svém srdci? 
Věnuji co nejvíce svého volného času na soustředění se na vnitřní pozitivní energetický Zdroj - vlastní duchovní Srdce - jedinečný duchovní aspekt, který mi byl BOHEM dán, abych Ho nyní více aktivoval(a) a projevil(a) láskyplnější, veselejší, humornější a tvořivější radostnou formou? 
Uvědomuji si, že mne BŮH opravdu MILUJE? Aktivuji ve své hrudi vzpomínky na občasné větší niterné setkání s NÍM  a pracuji na tom, abych se s BOHEM více scházel(a) ve svém nitru jako se svým nejvyšším MILENCEM - MILENKOU a zažíval(a)   tak radostné okamžiky niterného splynutí s NÍM? 
Uvědomuji si, že jedině ON je ZDROJEM OPRAVDOVÉHO ŠTĚSTÍ  a životního naplnění v mém životě? 
Dávám většinu svého volného času opravdu JEMU - PRAVÉMU ZDROJI ŠTĚSTÍ A RADOSTI anebo se zabývám jen plytkými a nízkými světskými "zábavami" ve svém volném čase? 
(sestavila HMK)

Meditační téma červenec - srpen 2016

04.07.2016 11:28
Pro období 4.7.2016 - 2.8.2016
 
- Uvědomuji si, že je pro mne nyní důležité vnímat, prožívat a zviditelnit pozitivní Energii, která se nachází hluboko v mém nitru, vlastní tvořivý energetický potenciál - Lásku?
- Uvědomuji si, že bych se měl(a) nyní více snažit projevit pozitivním způsobem navenek energii citu, dobra, laskavosti, jemnosti, pochopení, vstřícnosti, empatie?
- Vnímám, že je pro mne podstatné si nyní více uvědomovat niterný zdroj Energie - jedinou opravdovou rodičovskou duchovní základnu - BOHA a vnímat HO jako pravého OTCE - MATKU?
- Cítím a uznávám, že ON je můj opravdový RODIČ? A já - snažím se být jeho opravdovým Dítětem? - Snažím se naslouchat JEHO HLASU uvnitř mého nitra a zviditelňovat JEHO VŮLI svým Životem?
- Snažím se být s NÍM sjednocen a stavím své veškeré vnější konání na své DOMÁCÍ ZÁKLADNĚ - duch. Srdci?
- Vnímám, že je nyní obzvláště zapotřebí více otevřít své nitro - Srdce a dávat najevo pozitivní emoce, které často ve svém nitru ukrývám ?
- Uvědomuji si, že se mám dívat na svět okolo pouze z hloubky svého nitra?
- Uvědomuji si, jak je v této době obzvláště důležité pohlížet za scénu (dovnitř) a nikoliv jen na scénu (ven)?
- Uvědomuji si, že přestože je svět, jaký je, mám hledat stabilitu, oporu, sílu a vedení v hloubce svého nitra (a ne v diktátech zvnějšku)?
- Uvědomuji si, že i všichni ostatní mají pod vnější skořápkou ve svém nitru tento nádherný Zdroj - duchovní Podstatu (Božskou Jiskru)?
(sestavila HMK)

Meditační téma červen - červenec 2016

04.06.2016 22:08

Pro období 5.6.2016 - 4.7.2016 

Uvědomuji si, že největší prioritou nyní pro mne je - mít pravdivé poznání o NEJVYŠŠÍ SKUTEČNOSTI - BOHU? Uvědomuji si také, že největším úkolem nyní je - pochopit a naučit se poznávat BOŽÍ VŮLI v sobě samém a tak se učit rozvíjet a projevovat vlastní duchovní Jáství (jedinečný individuální duch. aspekt v nitru)?

Uvědomuji si, že je nyní velmi důležité si položit otázku, zda správně přemýšlím o BOHU a zda správně chápu BOHA (a taktéž mnohé informace o NĚM, se kterými se setkávám ve svém životě?

Uvědomuji si, že bych měl vyvinout veškeré své úsilí (vůli) a prosadit si (ve své mysli-duši) abych se snažil nalézt správné a pravdivé duchovní POZNÁNÍ (nauku) o BOHU?

Uvědomuji si, že je nutné zaujmout konečně ve svém nitru osobní vztah s BOHEM ("partnerství") a snažit se od NĚJ učit ( a naslouchat MU)?

Uvědomuji si, že získat toto duchovní POZNÁNÍ vyžaduje také (kromě touhy) velmi silnou vůli a snahu nebát se prosadit si "vstup" do této "školy duchovního POZNÁNÍ" a zůstat v ní a usilovně studovat BOŽÍ PRAVDY? Uvědomuji si, že právě na této cestě se také mohou objevit značné překážky a těžkosti (a nástrahy různých pokušitelů), týkající se hlavně myšlenkového chápání?

Uvědomuji si tak, že nejvyšší duchovní Poznání zde mohu získat (poznat, zažít + projevit) jedině skrze otevření vlastního duchovního Srdce?

 (sestavila HMK)

 

Uvědomuji si své " falešné" JÁ (EGO), umím ho poznat?  

Chápu,že vědomí nepotřebuje myšlení a tudíž, že stav bezmyšlenkovitosti je čisté vědomí?

(JAB)

Meditační téma květen - červen 2016

05.05.2016 07:18

Pro období 6.5.2016 - 4.6.2016

Uvědomuji si, že nejlépe posloužím (společnosti a ostatním lidem) hlavně tím, že se budu zabývat takovou prací, která vyjadřuje projevenou Lásku mého Srdce?

 

Uvědomuji si, že mé fyzické zdraví souvisí také s tím, zda konám dle vedení svého Srdce - Ducha, zda jsem s Ním spojen a vědomě projevuji (vyzařuji a tím zviditelňuji) ve svém životě Lásku?

 

Uvědomuji si, že v každém zaměstnání, ať už je jakékoliv, se mám snažit především projevovat své Srdce - Lásku - nějakým konkrétním způsobem? Uvědomuji si, že se mám snažit pracovat s Láskou?

 

Uvědomuji si, že pokud budu pracovat (práce = zviditelněná Láska) tímto pozitivním způsobem, bude také současně postaráno i o mé další potřeby (hmotné aj.)?

 

Uvědomuji si, že pokud zapracuji na aktivaci svého duch. Srdce a viditelně Je projevím skrze skutky Lásky (či vyzařováním Ducha), současně zjistím, že jsem obdařen také Moudrostí?

 

Uvědomuji si, že Síla mého Ducha-Srdce a také má celková životní Energie se zvětšuje také tím, nakolik jsem aktivní konkrétními pozitivními činy?

(HMK)

 

Uvědomuji si své vnitřní ticho?

(JAB)

 

Meditační téma duben - květen 2016

04.04.2016 21:49

Pro období 7.4.2016 - 5.5.2016

Uvědomuji si, že jediná (pro mne) správná duchovní cesta a filozofie je Ta, která mne vede k poznání vlastního jedinečného božského „Paprsku“?

Uvědomuji si, že mi byl dán (BOHEM  určen) speciální  individuální projev niterného božského Já? Uvědomuji si tento  jedinečný niterný duchovní aspekt  - božskou Individualitu v sobě samém?

Jsem schopen se ztotožnit s tímto „střípkem“ BOHA v sobě a vnímat tak Sebe (a prožívat) jako božské originální Já?

Jsem schopen v sobě vnímat správné niterné vlastní Božské Sebe-Vědomí a rozlišit je od ega?

Jsem schopen se řídit duchovní Vůlí v běžném praktickém životě a nebojácně prosadit aspekt Ducha (Božského Paprsku)  v konkrétních činnostech? 

(HMK)

Mám odvahu přijmout vnitřní změnu?

(JAB)

Meditační téma březen - duben 2016

09.03.2016 00:59

Pro období 9.3.2016 - 6.4.2016

Uvědomuji si důležitost poznání opravdových hodnot ve svém životě?

Uvědomuji si, že tyto hodnoty nejsou hmotného, ale niterného charakteru a představují to, jak prociťuji svůj vlastní život a jak reaguji na pravdy,  se kterými se v životě setkávám?

Uvědomuji si důležitost prožívání vlastní "víry" ve svém životě?

Uvědomuji si nutnost emočního rozlišování a vnímání toho, k čemu se přikláním ve svém nitru? 

Rozvíjím své niterné vnímání? Medituji? 

Spojuji se s opravdovým poznáním Pravdy? 

Rozvíjím také i svoji chápavost, porozumění ostatním, vcítění, soucit, milosrdenství? 

(HMK)

Uvědomuji si existenci duchovní energie?

(JAB)

 

Meditační téma únor - březen 2016

06.02.2016 23:03

Pro období 8.2.2016 - 8.3.2016

Nechávám se ovládat svými emocemi? Přestávám se s nimi ztotožňovat?

Meditační téma leden - únor 2016

11.01.2016 14:29

Pro období: 10.1.2016 - 7.2.2016

Dokážu "vypnout" svou mysl? Umím pozorovat své myšlení? 

Meditační téma duben/květen 2015

20.04.2015 11:30

Pro období 18.4.2015 - 17.5.2015

Uvědomuji si, že i když jsem neopakovatelnou individualitou, tak současně jsem i součásti určitého celku?
Pochopil(a) jsem, že vše, co činím ve svém životě, má vliv na celé lidstvo?

Meditační téma březen/duben 2015

20.03.2015 09:22

Pro období 20.3.2015 - 17.4.2015

Jsem si vědom(a), že síly, které ovládají tento svět, začnou v brzké době vše dramaticky měnit?

Jsem na tyto změny vnitřně připraven(a)?

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>