Blog

Meditační téma prosinec 2018 - leden 2019

05.12.2018 21:48

Pro období od 7.12.2018  08:20 do 06.01.2019 02:27

 Jsem opravdu napojen(a) na hlubokou Moudrost v mém nitru, která udává správný směr mého života? Snažím se  nalaďovat, vyciťovat a emočně prožívat tuto Moudrost?

Komunikuji s duchovní Moudrostí v sobě samém? Snažím se porozumět tomu, co mi sděluje? Vnímám, že tento vnitřní rozhovor je zcela intimní a jedinečný prožitek, skrze který si mohu uvědomit, že mám možnost projevit zcela individuální duchovní Aspekt Života, který chce být skrze mne vyjádřen?

Nezanedbávám tento vnitřní Hlas v mém nitru ustavičným zaměřováním své mysli na vnější věci a děje?

 

Sestavila HMK

 

 

  

Meditační téma listopad - prosinec 2018

07.11.2018 08:57

pro období od 7.11.2018 17:02  do 7.12.2018 08:19

Uvědomuji si, že to, jaké prožívám emoce, má vliv na ostatní bytosti okolo mne?

Vnímám tak, že pokud cítím nějakou negativní emoci, vytvářím kolem sebe taktéž negativní atmosféru, kterou druzí vnímají?

 

Uvědomuji si, že je třeba se zabývat svými emocemi a snažit se negativním emocím (pokud je v sobě objevím či je prociťuji) předcházet správným pozitivním myšlením?

 

Pracuji na tom, abych byl(a) v neustálém niterném spojení  a prožíval(a) (prociťoval(a)) naplno Lásku-Srdce?

 

Snažím se s ostatními sdílet své Srdce (Lásku) a také svoji tvořivost, vycházející ze Srdce?

 

Uvědomuji si, že skrze meditaci+vnitřní práci na sobě, vše, co souvisí s uvědoměním a vyzařováním Ducha je radostná činnost, které je  plná pozitivních Emocí?

Sestavila HMK

  

Meditační téma říjen - listopad 2018

08.10.2018 20:54

Pro období od 9.10.2018 05:48 do 7.11.2018 17:00

 

Uvědomuji si, že jsem součástí „společenství“ určitých bytostí, se kterými jsem „propojen(a)“ proto, abych se vyvíjel(a) a také, abych poznal(a) lépe sám sebe?

 

Uvědomuji si, že skrze vnímání jinakosti druhých  mám možnost si uvědomit a lépe projevit vlastní jedinečnou kvalitu a individualitu?  Chápu, že k rozvoji vlastní jedinečnosti často slouží také vztahy s ostatními?

 

Snažím se ve vztazích s lidmi o správné Sebe-prosazení a sdílím s nimi pozitivní kvalitu vnitřního Já? Dávám také prostor Sebe-vyjádření ostatním a snažím se od nich také o-Boha-tit?

 

Sestavila HMK

Meditační téma září - říjen 2018

12.09.2018 14:03

Pro období od 9.9.2018 20:02  do 9.10.2018 05:45

 

Zamýšlím se nad svými skutky, prací, službou pro bližní?

 

Rozlišuji, co je a co není opravdu správné činit (snažím se nalaďovat více na vnitřní Podstatu a duchovní Moudrost) a konám tak, abych byl(a) v souladu se svou vnitřní duchovní Přirozeností a Pravdou?

 

Přemýšlím také o své pracovní pozici v zaměstnání  a o tom, jak bych mohl(a) být lépe  prospěšný(á) a užitečnější společnosti tak, abych do ní opravdu vnášel(a)  kus ze svého pravého (pozitivního) niterného Já?

 

Nezapomínám při svých pracovních aktivitách,  plnění úkolů a „požadavků světa“ také na „požadavky“ svého vnitřního Zdroje, duchovního Já, které zde má také své Poslání, Život, který je třeba naplnit?

 

Nezanedbávám tak Život vlastního duchovního Já?  Uvědomuji si, že přítomnost  a rozvoj, konkrétní projev niterného a zcela jedinečného duchovního aspektu - Paprsku,  který mi byl BOHEM dán, je to nejdůležitější, čím bych se měl(a) zabývat?

sestavila HMK

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK

Meditační téma srpen - září 2018

11.08.2018 12:22

Pro období od 11.8.2018 od 11:57 do 9.9.2018 20:00

Uvědomuji si, že je ve mně přítomna Láska – schopnost Milovat?

 

Pracuji na tom, abych zviditelňoval(a) Lásku - své srdce?

 

Uvědomuji si vůbec, co je to opravdová Láska?

 

Uvědomuji si, že bez poznání NEJVYŠŠÍHO ZDROJE Lásky – BOHA – nemohu opravdově Milovat?

 

Uvědomuji si rozdíly mezi lidskou (osobní) a Božskou (neosobní) Láskou?

 

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK

 

Jedno téma pod čarou:

Dovedu milovat opravdu "Bezpodmínečně"?

 

Meditační téma na červenec - srpen 2018

12.07.2018 08:01

Pro období od 13.7.2018 04:48  do 11.8.2018 11:56

Jsem ve spojení s nejniternější hloubkou svého nitra a prociťuji jeho Živou Přítomnost a uvědomuji si tak své vlastní Já jsem Já (živoucí Jiskru, která mi byla nadělena BOHEM)?

 

 Vnímám své nitro (a vědomí Já Jsem Já) opravdu vždy a všude?

 

 

 Uvědomuji si rozdíly mezi egem a pravým Já Jsem Já (niternou duchovní Individualitou – vlastním Paprskem)?

 

 

 Uvědomuji si obzvláště v této době potřebu nebát se a odvážně vyjádřit Toho/Tu, Kdo ve svém nitru doopravdy Jsem?

 

 

 Jsem si vědom(a), že v dnešní době musím opravdu neustále překonávat negativní tlaky zvenčí a tlaky ega vědomou prací na sobě tak, že si budu neustále uvědomovat vnitřní duchovní Podstatu a Individualitu, své spojení s BOHEM, jedině díky němuž mohu projevit jedinečný aspekt opravdového Života na této Zemi?

 

Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra... HMK

 

Meditační téma na červen - červenec 2018

13.06.2018 17:57

Pro období od 13.6.2018 21:43 do 13.7.2018 04:46

Přemýšlím správně nad svým životem? Snažím se děje, vztahy s lidmi a věci pochopit pravdivým způsobem, to znamená: nahlížím na vše s pomocí své niterné Intuice, ve vnitřním zklidnění a spojení s nejvyšším Zdrojem uvnitř sebe sama?
 
Dělám si pořádek ve své mysli (tříbím správně veškeré informace, které ke mně přicházejí)? Nezahlcuji svoji mysl nepodstatnými informacemi?
 
Uvědomuji si tak, že pro mne opravdu není nutné "všechno vědět" (a také sdílet), co se kde napíše či řekne (povrchní informace), ale i když žijeme v době zvýšených možností komunikace a šíření (skrze technické vymoženosti, internet), je nejdůležitější se zabývat hlavně tím, co mi opravdu poslouží ke zlepšení duševní a duchovní roviny mého vlastního bytí?
 
Vyzařuji pak ze sebe (energeticky i slovně) jen výsledky mého pročištěného myšlení a skrze duši (mající vztah se Zdrojem) také Hlas vlastního niterného Ducha?
Přeji příjemnou meditaci a mnoho nové další inspirace z vlastního nitra...
HMK
jedno téma pod čarou:
Umím vynechat(vytěsnit) svou mysl , neanalyzovat a jen pozorovat své myšlenky?
JAB
 
 
 

Meditační téma na květen - červen 2018

14.05.2018 11:57

Pro období od 15.5.2018  13:47  do 13.6.2018  21:42

Uvědomuji si, že co se týká duch. cesty či filozofie a mého vyššího smyslu života, je neustále pro mne připraveno nějaké nové pochopení  a vnímání LÁSKY + MOUDROSTI  – BOHA?

 

Jsem otevřený(á) novému Aspektu BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI, který kromě toho, že chce být nově pochopen a přijat, chce být také skrze mne nově vyjádřen?

 

Přemýšlím, jak bych mohl(a) dát více do souladu svoji životní filozofii (či duch. cestu, nauku) s praktickými činy tak, abych projevil(a) své Srdce novým, konkrétnějším způsobem?

 

Přemýšlím nad tím, zda se neprojevuje nějaký dogmatismus (či „zajeté koleje“) na mé cestě životem a jsem si vědom(a), že je třeba se posunout dále, přijmout nové Aspekty duchovní PRAVDY a projevit je skrze své otevřené duchovní Srdce? 

 

sestavila HMK

 

Meditační téma na duben - květen 2018

15.04.2018 15:55
Pro období od 16.4.2018  03:57  do 15.5.2018  13:46
 

Uvědomuji si, že největší hodnota, kterou mám, je mé vlastní niterné vyšší Já (jakožto nadělený jedinečný Paprsek od Boha)? Uvědomuji si, že právě skrze toto oživené vyšší Já mohu konat skutky Dobra a tak být BOŽÍM Nástrojem na této Zemi?

Pracuji na tom, abych viditelně projevoval vnitřní kvalitu svého přirozeného a opravdového Já - duchovní Individualitu nějakým konkrétním způsobem (skutkem)? Uvědomuji si, jak je důležité v této době být BOHU nápomocen při rozšiřování Lásky, Moudrosti a Vůle?

Uvědomuji si, že v konečném důsledku je mým NEJVYŠŠÍM "ZAMĚSTNAVATELEM" samotný STVOŘITEL a tedy spolupráce s NÍM by měla být pro mne na 1. místě? Pracuji tak na "hledání Království Božího v sobě samém (a důvěřuji, že vše ostatní mi bude přidáno")?

Uvědomuji si tak, že práce na sobě samém (abych neustále oživoval(a) vlastní Boží Jiskru) by měla být tou nejhlavnější činností v mého životě?

 
sestavila HMK
 

Meditační téma na březen - duben 2018

16.03.2018 23:08

Pro období od 17.3.2018 od 14:11 do 16.4.2018 03:56

Hlavní myšlenkou  této meditace je očista.  

 

Pracuji na očistě sebe sama?

 

Mám se rád(a)?

 

Uvědomuji si, že abych mohl(a) správně „fungovat“, musím být nejdříve „já sám(sama) v pohodě a síle?   

sestavila HMK

Jedno téma pod čarou.....

Jsem sám(a) sebou ?! nebo stále hraji role vyžadované okolím?!!!

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>