Blog

Meditační téma červen - červenec 2020

20.06.2020 20:48

Pro období od 21.6.2020 08:41 do 20.7.2020 19:31

Vnímám, že v mém životě je již třeba něco podstatného změnit?

 Uvědomuji si a vnitřně prožívám, že začíná (či má se zrodit) něco nového v mém nitru?

 Jsem otevřen(a) tomuto novému „začátku“ v mém životě?

 

Sestavila H.M.K.

 

Meditační téma květen - červen 2020

25.05.2020 03:12

Pro období od 22.05.2020 19:38 do 21.06.2020 08:40

Uvědomuji si, jak je v nynější době  důležitá komunikace, ať se to týká vztahů mezi partnery, ostatními lidmi či vlastním nitrem (komunikace s vyšším Já, BOHEM)?

Pracuji na vylepšení vlastního myšlenkového i mluveného projevu?

Uvědomuji si, že špatně zvoleným slovem mohu někomu velmi ublížit, aniž si to uvědomuji, ale také, že správným slovem mohu někomu velmi pomoci?

Uvědomuji si, že mám zcela jedinečný dar (či úkol) – někomu pomoci svým Slovem, obzvláště, pokud je vysloveno z hloubi vlastního nitra?

 

 sestavila H.M.K.

Meditační téma duben - květen 2020

25.04.2020 13:54

Pro období od 23.4.2020 04:26 do 22.5.2020 19:37

    Uvědomuji si, že tato doba přináší možnost učení se novými způsoby, kdy dochází k novým uvědoměním a chápáním, které mohou náš život změnit a obrátit úplně jiným směrem? Uvědomuji si, že tato doba může mít velmi očistný charakter, související s přehodnocením dosavadních aktivit, souvisejících se změnami, které také vedou a vybízí mysl, aby se obrátila daleko hlouběji  a spojila se s  vnitřním Já Jsem?  

    Uvědomuji si, že Já Jsem tvořitelem mého života? Vnímám, že myšlení = tvoření?

    Snažím projevovat v této době také více pochopení, laskavosti? Mám pro druhé mírné, hřejivé, podpůrné   optimistické slovo,  vycházející z Lásky svého nitra? 

sestavila H.M.K.

 

 

 

 

CELOPLANETÁRNÍ MEDITACE

05.04.2020 04:45

Odkaz na originální stránku v sekci KALENDÁŘ AKCÍ:

 

Celoplanetární meditace

Vzhledem k tomu, že se kolem nás víří celý tento globální chaos, je naprosto nezbytné, abychom se my nositelé světla setkali v globální meditaci 4. 4. a s hlubokou, upřímnou láskou se spojili jako několik milionů světelných bodů, které se ukotví v energiích míru, harmonie, hojnosti, svobody, uzdravení a nejpozitivnější době  vzestupu, jaké si lze jen představit!

Není pochyb o tom, že všichni, kteří četli tuto zprávu, již věří a podporují sílu meditace jako nástroje duchovního růstu, uzdravení a projevu a to je chvályhodné.

Společně vytvoříme zázrak (pozn. Za zrak= mimo běžné vnímání zrakem) spojením se jako jedna mysl, jedno srdce v přesný okamžik spojení Jupiter / Pluto, což je 22:45 4. 4. východního standardního času (New York, Spojené státy) , pro ukotvení těchto vysokých vibračních energií a nasměrujte je pomocí vašeho cíleného zaměření do všech meditujících skupin na osvobození a uzdravení lidstva!


Evropa, Asie a Austrálie budou mít v okamžiku aktivace již 

5. dubna - neděle , což bude:

3:45 BST v Londýně,
4:45 hodin CEST v Paříži,Praze, Ostravě atd.
4:45 ráno v Káhiře,
10:45 CST v Taipei a Pekingu,
11:45 v JST v Tokiu a
12:45 hod. V Sydney.Aby naše vizualizace a záměry byly stejné, budou všichni meditátoři během meditace používat následující pokyny :

 

 

 

POKYNY K MEDITACI

 


1. Použijte svou vlastní techniku, abyste se dostali do uvolněného stavu vědomí.


2. Projev svůj úmysl použít tuto meditaci jako nástroj k posunu
planety do nejoptimálnějšího rozpoložení a jako nástroj k úplnému odstranění koronaviru.


3. Vizualizujte sloup brilantního bílého světla vycházejícího od Boha( Kosmického centrálního slunce , apod.synonyma si každý může dosadit :o)) a poté distribuujte do všech galaxií v tomto vesmíru. Potom si představte, jak toto světlo vstupuje do naší sluneční soustavy a prochází všemi bytostmi Světla uvnitř naší sluneční soustavy a poté skrze všechny bytosti na planetě Zemi a také skrze vaše tělo do středu Země.

4. Vizualizujte toto Světlo, jak transmutuje všechny zbývající koronaviry na Zemi, dezinfikuje všechny infikované oblasti na planetě, uzdravuje všechny pacienty, odstraňuje veškerý strach  spojený s touto epidemií a obnovuje stabilitu.


5. Vizualizujte průběh událostí na planetě Zemi, která se posouvá do nejpozitivnějšího možného časového období , odklání se od všech epidemií, od všech válek, od veškeré globální nadvlády. Vizualizujte bílé, růžové, modré a zlaté Světlo, které léčí všechny nerovnosti, vymazává veškerou chudobu a přináší hojnost celému lidstvu. Představte si nový velký kosmický cyklus začátku věku Vodnáře, který přinese čisté Světlo, Lásku a Štěstí všem bytostem na Zemi.

 

 

 Udělejme to bez ohledu na to, v jaké denní době spadá tato meditace do vaší časové zóny. Je to jen 20 MINUT, které mohou změnit celý osud naší planety!

Děkuji za sdílení dalším

 

Meditační téma březen - duben 2020

22.03.2020 22:36

Pro období od 24.3.2020 10:28 do 24.4.2020 04:24

Uvědomuji si, že právě v této době si mám zase o něco více uvědomovat a také zviditelňovat, kdo doopravdy jsem? 

Vnímám svoji jedinečnost a Individualitu – Jiskru (a Energii) Boží, která mi byla nadělena k tomu, aby byla více uvědoměna a projevena nějakým konkrétním způsobem? 

Uvědomuji si (a transformuji) také své opravdové životní priority, a také to, zda žiji, tvořím a pracuji v souladu se svým vnitřním Já Jsem?  

Konám ve smyslu Láska = zviditelněná práce takovým způsobem, abych vyzařoval klid a radost ze svého nitra?   

Sestavila H.M.K.

 

 

 

Meditační téma na únor - březen 2020

23.02.2020 20:34

Pro období od 23.2.2020 16:31 do 24.3.2020 10:27

Jsem si vědom(a) a působím na základě vlastního individuálního vnímání vnitřní duch. Moudrosti a jednám dle Vedení Ducha (naslouchám Intuici)?

Projevuji ve vztazích s lidmi aspekt vnitřní Moudrosti (vyšší Vůli)? Uvědomuji si, že s tímto projevem souvisí jistá síla vůle, odvaha a nebojácnost?

 

Jsem pevný(á), silný(á) sám(a) v Sobě? Není zde myšleno ego, ale vyšší, niterné Já Jsem.

 

Prociťuji silně toto Já Jsem?

                                                                                                    Sestavila H.M.K.

 

 

 

 

Meditační téma na leden - únor 2020

27.01.2020 07:50

Pro období od 24.1.2020 22:41 do 23.2.2020 16:29

Uvědomuji si potřebu změny svého myšlení, abych žil(a) více v souladu s vnitřní duch. Moudrostí, která se nachází v mém nitru?

 

Vnímám, že je nyní vhodné  období  pro nějakou změnu v mém životě, abych mohl(a) život prožívat pozitivnějším způsobem? 

Snažím se poznávat a rozvíjet nové aspekty, vycházející z jádra mé bytosti?

sestavila H.M.K:

 

Meditační téma prosinec - leden 2020

25.12.2019 21:55

Pro období od 26.12.2019 06:12 do 24.01.2020 22:40

Spolupracuje má duše (mysl)  se svým (Božským) Duchem na vědomé úrovni?
Zviditelňuji a projevuji také nějakým konkrétním způsobem svoji vlastní jedinečnost a Individualitu tak, abych vnesl do tohoto světa aspekt duchovního Slunce, které ve mně sálá?
Snažím se tímto vlastním Paprskem působit také v kooperaci s ostatními lidmi?

Uvědomuji si, že přestože jsem Individualita,  jsme všichni propojeni a tvoříme nějaký celek, do kterého mohu přispívat a působit tak na skupinu dalších bytostí? 

Uvědomuji si, že je třeba šířit vlastní Světlo, které jsem v sobě probudil(a) a oživil(a) způsobem a "předáváním" dále...  také s pomocí ostatních bytostí?  
 
Sestavila H.M.K.

Meditační téma na prosinec 2019

25.11.2019 21:59

Pro období od 26.11.2019 16:05 do 26.12.2019 06:11

Usiluji o POZNÁNÍ NEJVYŠŠÍ PRAVDY?

Pracuji intenzivně na budování vlastní duchovní základny, která stojí jedině na základech, vycházejících z vnitřní BOŽÍ PODSTATY ve mně?

Uvědomuji si, že nejvyšší možná „kariéra“ na tomto světě je (zcela jedinečný a neopakovatelný) můj individuální život dle BOŽÍHO VEDENÍ,  a tedy vytvoření souladu s BOHEM (NEJVYŠŠÍ DUCHOVNÍ LÁSKOU, MOUDROSTÍ A VŮLÍ), s čímž souvisí poznání, KDO JE BŮH a také poznání JEHO PŘÍTOMNOSTI ve mně?

Sestavila H.M.K.

Meditační téma na listopad 2019

27.10.2019 21:12

Pro období od 28.10.2019 04:38 do 26.11.2019 16:04

Prožívám ve svém životě pozitivní emoce? Cítím se dobře? Pokud ne, přemýšlím nad tím, proč tomu tak je? Chápu, že zdroj pozitivních emocí je Oheň (Duch) v mém nitru?

 

Jsem v souladu (spojení) se svým nitrem (Duchovní Individualitou) ? Žiji dle Ní?

 

Jsem sám(sama) sebou a jdu radostně svojí jedinečnou cestou? Dávám průchod zářivé Bytosti, která dlí v mém nitru, aby se projevila také skrze emoce?

 sestavila H.M.K.

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>