Poznámka Hanky ke květnovým meditacím

10.05.2021 21:44

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Býka, v úseku Býk - Kozoroh (21:17 st. Býka  pod-stupeň zn. Kozoroha), v ČR dle postavení domů na konci 6 domu :

 

Býk – zviditelněná tvořivost konkrétně projevená, radostná práce

Kozoroh – projevené úsilí něco zviditelnit, vybudovat, uvědomění si něčeho konkrétního

6 dům: práce, služba, rozlišování, čištění, tříbení…

 

Doplnění:

Sabiánský symbol tohoto novu: 21:17 Býk:

(Je třeba nějakým způsobem naplnit tento symbol ve svém životě):

Bílá holubice letí nad "troubled waters" (kalnými vodami). Klíčová  poznámka: Duchovní inspirace, která přichází k člověku po překonaných krizích.   Klíčové slovo: Odměna věrným. Výklad: Biblický příběh - Noe vypustil z archy  holubici, aby zjistil, že potopa, které statečně čelil v poslušnosti Božích  příkazů, skončila. Holubice se vrátila s ratolestí - vody začaly klesat, země   se objevila.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.

H.K