Poznámka Hanky k březnovým meditacím

14.03.2021 08:30

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Ryb, v úseku Ryby - Střelec (23:03 st. Ryb  pod-stupeň zn. Střelce), v ČR dle postavení domů v domě 10:

 

Ryby –  cítění a vnímání Pravdy, Moudrosti,  její emoční prožívání

Střelec – vlastní životní filozofie a duchovní cesta

10. dům: zviditelnění ve společnosti

 

Doplnění:

Sabiánský symbol tohoto novu: 23-24  st. Ryb: (Je třeba nějakým způsobem naplnit tento symbol ve svém životě):

 Na malém ostrově obklopeném ohromnou prostorou moře žijí lidé v těsných vzájemných vztazích. Klíčová poznámka: Potřeba vědomě akceptovat svá osobní omezení, aby člověk mohl koncentrovat svou energii, žít soustředěně a  naplnit svůj život.

Klíčové slovo: Centralizace. Výklad: Je to symbol  soustředění na malý úkol, který si ale žádá dokonalost a velkou soběstačnost.

 

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.

H.K