Opět další úžasné náměty k meditacím v tomto silném období.

04.06.2016 22:17

Děkujeme Hance za další velmi inspirativní témata k meditacím. Přejeme krásné a hluboké vhledy a další poznání.