Meditační témata září 2016

01.09.2016 20:52

Pro období 1.9.2016 - 1.10.2016 

Uvědomuji si ve své mysli nutnost ujasnění priorit mého života?
 
Uvědomuji si nutnost vyčištění vlastní mysli (duše) od myšlenkového balastu a všeho nepotřebného, co se do mé mysli zvenčí dostává?
 
Uvědomuji si důležitost tříbení a rozlišování informací, které se zviditelňují v této době, obzvláště informací, týkajících se duchovních záležitostí a vnímání BOHA?
Uvědomuji si, že je třeba mezi množstvím plevelu a různých falešných chápání BOHA hledat ty opravdu pravdivé informace (správnou duchovní nauku a tedy Cestu) - s pomocí niterné Intuice?
 
Uvědomuji si, že správný náhled na informace, které jsou kolem mne, mohu získat jedině s pomocí BOŽÍ a tedy je důležité, abych na ně pohlížel pouze ze svého nitra, kde sídlí Duch (a tedy pracoval na aktivaci vědomého Ducha v souladu s BOŽSKOU MOUDROSTÍ)?
 
Uvědomuji si, že bude v této době velmi těžké řešit vše s pomocí BOŽÍ a tedy s aktivací Ducha v nitru, protože negativní svět se bude všemožně snažit, aby nedal šanci Duchu - BOHU se projevit?
 
Uvědomuji si, že je v této době nejdůležitější zviditelnit niterné Já (jedinečný Boží Paprsek) a tedy projevit vlastní individuální duchovní Cestu (dle niterného Vedení) nějakým konkrétním způsobem?
 
Snažím se při službě společnosti používat (zviditelňovat) zásady duchovní Moudrosti(?), anebo dělám jen to, co ode mne svět vyžaduje?
(témata opět úžasně sestavila HMK)