Meditační témata srpen 2016

02.08.2016 07:30

Pro období 2.8.2016 - 31.8.2016

Přemýšlím nad tím, jak by se mohl můj život stát radostnější a tvořivější? 
Snažím se nyní více projevovat ve svém životě své Srdce - Lásku? 
Uvědomuji si, že je třeba nebát se nyní projevit větší vnitřní Radost Ducha a dělat věci, které mne opravdu baví (rozvíjet také své koníčky a volnočasové aktivity)?
Pracuji na tom, abych dosáhl(a) niterného stavu opravdové Radosti a Štěstí ve svém životě? Uvědomuji si, že tohoto stavu mohu dosáhnout pouze sjednocením se s Láskou ve svém srdci? 
Věnuji co nejvíce svého volného času na soustředění se na vnitřní pozitivní energetický Zdroj - vlastní duchovní Srdce - jedinečný duchovní aspekt, který mi byl BOHEM dán, abych Ho nyní více aktivoval(a) a projevil(a) láskyplnější, veselejší, humornější a tvořivější radostnou formou? 
Uvědomuji si, že mne BŮH opravdu MILUJE? Aktivuji ve své hrudi vzpomínky na občasné větší niterné setkání s NÍM  a pracuji na tom, abych se s BOHEM více scházel(a) ve svém nitru jako se svým nejvyšším MILENCEM - MILENKOU a zažíval(a)   tak radostné okamžiky niterného splynutí s NÍM? 
Uvědomuji si, že jedině ON je ZDROJEM OPRAVDOVÉHO ŠTĚSTÍ  a životního naplnění v mém životě? 
Dávám většinu svého volného času opravdu JEMU - PRAVÉMU ZDROJI ŠTĚSTÍ A RADOSTI anebo se zabývám jen plytkými a nízkými světskými "zábavami" ve svém volném čase? 
(sestavila HMK)