Meditační téma na březen 2014

07.03.2014 21:22

Pro období 1.3.2014 - 29.3.014

Uvědomuji si propojenost svého osobního života s životem určitého celku?

Pochopil jsem, že podle toho, co jsem vykonal ve vztahu k určité skupině nebo společnosti, se dříve či později projeví v mém vlastním životě?