Meditační téma leden 2017

29.12.2016 17:06

Pro období 29.12.2016 - 28.1.2017

Uvědomuji si v každodenním životě nutnost vědomě prožívat své pravé Já? Pracuji na svém správném Sebe-prosazení?

Přemýšlím také o hlubším smyslu všech svých aktivit a tvůrčí činnosti a snažim se i v praktických činnostech projevovat své Srdce?

Uvědomuji si, že jediná má opravdová práce a "kariéra" spočívá ve vyzařování duch. Lásky, Moudrosti a Vůle zcela jedinečným a individuálním způsobem.

Uvědomuji si, že mám zde na tuto planetu přinést Kristovské Světlo skrze vlastní aspekt  Své duchovní originality  (JEHO Paprsek)? Uvědomuji si Ho? Prožívám (prociťuji) Ho? Zviditelňuji Ho?

-   sestavila HMK