Meditační téma červen - červenec 2016

04.06.2016 22:08

Pro období 5.6.2016 - 4.7.2016 

Uvědomuji si, že největší prioritou nyní pro mne je - mít pravdivé poznání o NEJVYŠŠÍ SKUTEČNOSTI - BOHU? Uvědomuji si také, že největším úkolem nyní je - pochopit a naučit se poznávat BOŽÍ VŮLI v sobě samém a tak se učit rozvíjet a projevovat vlastní duchovní Jáství (jedinečný individuální duch. aspekt v nitru)?

Uvědomuji si, že je nyní velmi důležité si položit otázku, zda správně přemýšlím o BOHU a zda správně chápu BOHA (a taktéž mnohé informace o NĚM, se kterými se setkávám ve svém životě?

Uvědomuji si, že bych měl vyvinout veškeré své úsilí (vůli) a prosadit si (ve své mysli-duši) abych se snažil nalézt správné a pravdivé duchovní POZNÁNÍ (nauku) o BOHU?

Uvědomuji si, že je nutné zaujmout konečně ve svém nitru osobní vztah s BOHEM ("partnerství") a snažit se od NĚJ učit ( a naslouchat MU)?

Uvědomuji si, že získat toto duchovní POZNÁNÍ vyžaduje také (kromě touhy) velmi silnou vůli a snahu nebát se prosadit si "vstup" do této "školy duchovního POZNÁNÍ" a zůstat v ní a usilovně studovat BOŽÍ PRAVDY? Uvědomuji si, že právě na této cestě se také mohou objevit značné překážky a těžkosti (a nástrahy různých pokušitelů), týkající se hlavně myšlenkového chápání?

Uvědomuji si tak, že nejvyšší duchovní Poznání zde mohu získat (poznat, zažít + projevit) jedině skrze otevření vlastního duchovního Srdce?

 (sestavila HMK)

 

Uvědomuji si své " falešné" JÁ (EGO), umím ho poznat?  

Chápu,že vědomí nepotřebuje myšlení a tudíž, že stav bezmyšlenkovitosti je čisté vědomí?

(JAB)