Další inspirativní téma k meditacím

09.05.2013 11:53

Můžete si zkusit zameditovat na další z řady lunárních meditačních témat. Těšíme se na inspirativní ohlasy.