Novinky

Blíží se svátek Tří králů....

02.01.2016 17:21
Tak jen pro připomenutí.... Tři králové, mudrcové, hvězdáři…Magoi Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby. Žalm 72, 10 ČEP Jak to vlastně bylo s těmi „králi“? „Podle legend mudrci přinesli dary“. Je to výrok poněkud neinformovaný, jak v náboženské oblasti...

Hanka nám poslala pozvánku na další svou krásnou výstavu ....

04.12.2015 00:00
Milí přátelé, přijměte pozvánku k malému ztišení... meditaci... u nové  4. INTERNETOVÉ VÝSTAVY MEDITAČNÍCH FOTOOBRAZŮ HMK:   https://www.spisyksebepoznani.wz.cz/fotoobrazy4.html  (FO jsou více zkomprimovány)   PŘEJI PŘÍJEMNOU RELAXACI... 

První jarní den - startuje keltský telegraf

16.03.2015 20:49
Opět tu máme svátky jara a s ním i kaaždoroční akci, kde se spojí lidé "stejné vlny" a oslaví spolu první jarní den. Obřadné a očistné rituály s tím spojené jsou důstojným přivítáním "světlejší" části roku.  Více na www.keltskytelegraf.cz . Dle mapy si případně vyberte stanoviště, napište...

Alban Arthuan (zimní slunovrat)

18.12.2014 11:06
  Alban Arthuan (zimní slunovrat) (21. prosinec) 21. prosinec je dnem , kdy vláda Samainova uznává porážku a sklání se před silami světla, přesto však ještě pouze ustupuje. Toho času Cernunnos opět povstává, aby připravil vládu pro svého syna. V temnotě, hluboko v zemi porodí bohyně...

Pozvánka na výstavu

15.12.2014 11:08
  Milí přátelé, posílám Vám pozvánku na 3. INTERNETOVOU VÝSTAVU MEDITAČNÍCH FOTOOBRAZŮ HMK: www.spisyksebepoznani.wz.cz/fotoobrazy3.html (z tvorby roku 2014) a přeji krásnou relaxaci, rozjímání a zvnitřnění... požehnání... a posílení Duchem... Děkuji... -- S pozdravem a přáním všeho...

Keltský Nový rok

25.10.2014 20:12
  Samhain (1. listopadu) V různých variantách bývá nazýván jako Samhain, Samuin, Samoinos, vše to jsou odvozeniny od sam-fuin, což znamená konec léta.Tím je poukazováno na předělovou funkci tohoto svátku, neboť s ním začíná temná polovina roku. Z astronomického hlediska připadá na počátek...

Nabídka sebereflexe

07.10.2014 16:07
  Některá naše nynější duchovní hnutí či společenství jsou zatím jaksi pubertální. Jsou jen předznamenáním něčeho, co jednou přijde a co si už nebude říkat duchovní, co nebude potřebovat honit vědomí v čakrách, měřit auru, předhánět se v mystických stavech a vizích... Ale bude ono duchovno...

Letní slunovrat - opět úžasné energie

30.06.2014 14:58
Jako téměř každoročně se scházíme na jednom z nejmystičtějších míst pro letní slunovrat - Praha, Karlův most. Pohled do multidimenzionálního časoprostoru při západu slunce v tento významný den v každém přítomném rozvibruje ty nejjemnější struny a naplní jej pro další období slovy nepopsatelnou...

Pozvánka HMK

07.04.2014 14:20
Milí přátelé, přijměte pozvání na 2. internetovou výstavu meditačních fotoobrazů. Pokud se vám některý obraz zalíbí a budete jej chtít, napište mi na mail a pošlu vám jej (bez graf. rámku) nezkomprimovaný k dalším úpravám, tiskům a pod. , nekopírujte si prosím tyto zkomprimované obrazy. Děkuji za...

A opět se blíží Beltine.....

07.04.2014 13:35
  Sabat Beltine a dnešní čarodejnice Brzy bude 30. dubna a na kopcích i kolem měst a vesnic se rozhoří ohně; nastane večer čarodějnic. Kdo se trochu zajímá o tradice Keltů ví, že tento večer začíná svátek zvaný Beltine. A víte o tom, že ohně zapalované 30. dubna jsou pokračováním tradic...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>