Za chvíli slavíme Imbolc (dnešní Hromnice) 31.1. - 2.2.2016

11.01.2016 14:59

Název svátku Imbolc, Imbolg nebo také Oimelc by se dal přeložit jako „ovčí mléko", které se stává důležitým symbolem celého období. Dalším možným názvem je Lá na Feile Bríde tedy Brigitin den.

 

Datum oslav se stanovuje kolem 1. února. V této době je již jasně vidět, že slunce posiluje svoji moc, ale stále na něj útočí síly temnoty a pokoušejí se ho zastavit na vzestupu. Někdy se s pohanským Imbolcem ztotožňují i křesťanské Hromnice (2. února). Imbolc je symbolickým protějškem Lughnasadu, tedy doba příprav na první polní práce proti době sklizně.

Jak již bylo výše zmíněno, hlavní patronkou tohoto svátku je bohyně Brigit, která je panenským aspektem trojjediné bohyně. Brigid bývá zobrazována v bílých šatech, aby tak byla podtržena její nevinnost (od Brigid se odvozuje i anglický termín pro nevěstu bride a také bíle svatební šaty). Brigid je bohyní inspirace a učení, léčitelkou a  zastánkyní opuštěných. Jako taková byla bohyní velmi oblíbenou na řadě míst. Však také po celé Evropě je jí zasvěceno mnoho studní a léčivých pramenů. Její oblíbenost nezmizela ani po příchodu křesťanství, proto se mezi svatými objevila v podobě sv. Brigid z Kildare.

S bohyní Brigid se pojí také zvyk nošení slaměných nevěst, malých slaměných panenek oblečených do bílých šatů, se kterými děvčata obcházela ve vesnici a koledovala „pro ně“ drobné dárky.

Dalším symbolem Imbolcu je Brigitin kříž, vázaný ze slámy nebo větviček, který se pro ochranu zavěšoval na domovní dveře. Ale známe i  případy, kdy byly tyto kříže zapalovány a vyhazovány k nebi, aby posílily a oslavily slunce. Součástí oslav bylo i zapalování malých ohníčků před domy nebo svíček v domech, jako ochranný a očistný prvek.

Bohyně Brigid byla také patronkou chovu ovcí a jak již bylo zmíněno Imbolc se s ovčím mlékem také pojí. Únor je totiž dobou, kdy se rodí jehňata a díky tomu se dá chudý jídelníček vylepšit právě ovčím mlékem. Ovčí mléko však nebylo jen vítaným zpestřením, ale někdy také poslední možností, jak přežít, pokud začaly docházet zásoby.

Mimo jiné bylo také třeba přichystat se na začátek polních prací. V období Imbolcu se, pokud to počasí dovolilo, prováděla také první jarní orba. Byla tradičně spjata s rituálem, který měl zajistit přízeň bohů a posvětit půdu i nástroje pro nový cyklus. Rádla byla slavnostně vyzdobena, prováděly se úlitby a oběti bohům a samotné orby se účastnily mladé dívky symbolizující bohyni Brigid.

Tak jako naši předkové vítali první náznaky jara, i my si jistě uvědomujeme příchod něčeho nového a měli bychom se na něj řádně připravit. Vpustit stále silnější sluneční paprsky do našich domovů a  srdcí a vykročit vstříc probouzejícímu se novému životu.

Autory článku jsou: Blanka Banshei Zelená a Jan Lugar Novák