První podzimní meditační téma 2012

01.10.2012 09:32

Pro období :16.9.2012 - 14.10.2012

Příteli, dospěl jsi ve vývoji své duše tak daleko, že vnímáš všechny lidi ve svém životě jako své bratry a sestry? A pokud ano, stalo se hlavním motivem tvého života jim láskyplně pomáhat a sloužit?