Poznámka Hanky k zářiovým meditacím

21.09.2020 11:22

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení panny, v úseku Panna - Rak (20:00 st. Panny + pod-stupeň zn. Raka), v ČR dle postavení domů v domě 10:

Panna:  rozlišování, třídění, čištění, směr a určitá konkrétní cesta,

Rak: niterná základna, cítění

10 dům – vědomé vnímání, zviditelňování navenek

 

Doplnění:

 

Sabiánský symbol tohoto novu: 26  st. Panny: (Je třeba nějakým způsobem naplnit tento symbol ve svém životě):

 

 Ministrant se zvonečkem slouží knězi u oltáře. Klíčová poznámka:  První stádium skutečného podílení se na velkém rituálu planetární evoluce.  Klíčové slovo: Učí se praktikování v přítomnosti Boha. Výklad: Ministrant  všemu ještě nerozumí, přesto musí vykonávat svou službu skromně a s plnou  pozorností, nadosobně.

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.

H.K