Poznámka Hanky k únorovým meditacím

23.02.2020 20:42

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Ryb, v úseku Ryby (4:28 st. Ryb + pod-stupeň zn. Berana), v ČR dle postavení domů v domě 7:

 

Prožitek vlastního Já Jsem ve vztazích s ostatními.

Vědomí (vnitřního) sebe sama.  

Síla Vůle.

 

Doplnění:

 

Sabiánský symbol tohoto novu: 4-5 st. Ryb:

 

Kostelní bazar. Klíčová poznámka: Cena toho, co znamená dát duchovní  nebo transcendentální smysl a posvěcení dokonce i těm nejobyčejnějším výměnám.

Klíčové slovo: Ritualizovaná výsada. Výklad: Je podtržená přítomnost Boha i v  těch nejvíc materiálně zaměřených aktivitách.

Hanka