Poznámka Hanky k srpnovým meditacím

07.08.2021 21:07

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Lva, v úseku Lev - Vodnář (16:14 st. Lva  pod-stupeň zn. Vodnáře), v ČR dle postavení domů  na hranici 8 a 9 domu :

 

Lev – srdce, láska, tvořivost

Vodnář – schopnost přemýšlení a spolupráce, nové nápady, projev něčeho nového

9 dům: životní filozofie, hledání a poznávání vyšších hodnot, duchovní cesta, vyšší moudrost

 

Doplnění:

 

Sabiánský symbol tohoto novu: 16:14 (19 st) Lva:

(Je třeba nějakým způsobem pochopit a vyjádřit tento symbol ve svém životě jistým pročištěním a uvědoměním si a aktivovat ho vlastním a jedinečným způsobem):

 

Kostelní chór zpívá nábožné písně. Klíčová poznámka: Pocit  sounáležitosti, který spojuje muže a ženy v jejich zasvěcení společnému   ideálu. Klíčové slovo: Vzájemnost. Výklad: Jasný.

 

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.

H.K