Poznámka Hanky k meditacím

04.04.2019 07:36

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Berana, v úseku Beran-Váhy (15,17 st Berana = pod-stupeň zn. Vah), v ČR dle postavení domů na hrotu domu 11:

 

-vlastní jedinečnost, individualita, správné sebeprosazení, pocit Já (Beran) v souladu s:

 

-mé chování a působení ve vztazích s ostatními, respektování ostatních a současně nezatlačování vlastního Já, správné prosazení individuality ve vztazích (stupeň novu - aspekt Beran-Váhy)

 

-mé vlastní a originální jedinečné působení v rámci přátelských seskupení, spolupráce s druhými, schopnost přinášet vlastní nápady a energii do vztahů s přáteli, schopnost inspirovat druhé svými činy (Beran v 11 domě)