Poznámka Hanky k listopadovým meditacím

13.11.2020 17:37

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Štíra, v úseku Štír - Lev (23:17 st. Štír + pod-stupeň zn. Lva), v ČR dle postavení domů v domě 1:

 

Štír -  vnitřní transformace, pročištění emočního života, poznání niterné hlubiny sebe sama

Lev – Láska, tvořivá energie, vycházející ze Srdce

1 dům – správné sebeprosazení, individualita, vědomí vlastního Já

 

Doplnění:

Sabiánský symbol tohoto novu: 24  st. Štíra: (Je třeba nějakým způsobem naplnit tento symbol ve svém životě):

Když vyslechli inspirující kázání na hoře, vracejí se davy domů.   Klíčová poznámka: Potřeba začlenit inspirující zkušenosti a učení do   každodenního života. Klíčové slovo: To je velká výzva k transformaci. Výklad:   Učiníme-li vrcholnou zkušenost, není snadné se vracet do každodenní reality.   Může se nám připadat tíživá. Musíme najít způsob, jak svou zkušenost začlenit   do každodenního života a jak ho transformovat.

 

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.

 

H.K