Poznámka Hanky k lednovým meditacím

13.01.2021 00:51

Tématické body tohoto novoluní se týkají znamení Kozoroha, v úseku Kozoroh - Váhy (23:13 st. Kozoroha + pod-stupeň zn. Vah, v ČR dle postavení domů v domě 1:

 

Kozoroh -  aspekt zviditelnění, vnější projev, konkrétní činnost, skutky.

Váhy –  vědomí vztahů, respekt k odlišnosti u jiných

 1 dům – správné sebeprosazení, vědomí vlastního Já

 

Doplnění:

 

Sabiánský symbol tohoto novu: 24  st. Kozoroh: (Je třeba nějakým způsobem naplnit tento symbol ve svém životě):

23 - 24 Kozoroha:

 

Žena vstupuje do kláštera. Klíčová poznámka: Totální zasvěcení se  transcendentálnímu cíli. Klíčové slovo: Dosažení transcendentální jistoty.   Výklad: Podřízení se tvrdé disciplíně klášterního života přináší vnitřní  svobodu zasvětit se cele Bohu.

 

Pozn. Tyto meditace jsou vypracovány dle aktuálního horoskopu novoluní, kdy konjunkce Slunce (Ducha, tvořivé zákl. energie) a Luny (nitra, cítění) v aktuálním znamení astrologicky (a symbolicky) představují největší možné spojení nitra (Luny) s Duchem (Sluncem) a tedy přináší poselství, na co je třeba se v tomto období zaměřit, aby došlo k většímu niternému propojení s vlastním vnitřním já - energetickým zdrojem člověka a tak k harmonii psyché (osobnosti) a Ducha. Tak také i tímto způsobem může člověk lépe naplnit svůj duchovní plán na této zemi a pomocí této meditace rozvinout nové uvědomění, které vede k očistě a novému pochopení.

H.K