Meditační téma prosinec - leden 2020

25.12.2019 21:55

Pro období od 26.12.2019 06:12 do 24.01.2020 22:40

Spolupracuje má duše (mysl)  se svým (Božským) Duchem na vědomé úrovni?
Zviditelňuji a projevuji také nějakým konkrétním způsobem svoji vlastní jedinečnost a Individualitu tak, abych vnesl do tohoto světa aspekt duchovního Slunce, které ve mně sálá?
Snažím se tímto vlastním Paprskem působit také v kooperaci s ostatními lidmi?

Uvědomuji si, že přestože jsem Individualita,  jsme všichni propojeni a tvoříme nějaký celek, do kterého mohu přispívat a působit tak na skupinu dalších bytostí? 

Uvědomuji si, že je třeba šířit vlastní Světlo, které jsem v sobě probudil(a) a oživil(a) způsobem a "předáváním" dále...  také s pomocí ostatních bytostí?  
 
Sestavila H.M.K.