Meditační téma prosinec 2018 - leden 2019

05.12.2018 21:48

Pro období od 7.12.2018  08:20 do 06.01.2019 02:27

 Jsem opravdu napojen(a) na hlubokou Moudrost v mém nitru, která udává správný směr mého života? Snažím se  nalaďovat, vyciťovat a emočně prožívat tuto Moudrost?

Komunikuji s duchovní Moudrostí v sobě samém? Snažím se porozumět tomu, co mi sděluje? Vnímám, že tento vnitřní rozhovor je zcela intimní a jedinečný prožitek, skrze který si mohu uvědomit, že mám možnost projevit zcela individuální duchovní Aspekt Života, který chce být skrze mne vyjádřen?

Nezanedbávám tento vnitřní Hlas v mém nitru ustavičným zaměřováním své mysli na vnější věci a děje?

 

Sestavila HMK