Meditační téma na únor - březen 2020

23.02.2020 20:34

Pro období od 23.2.2020 16:31 do 24.3.2020 10:27

Jsem si vědom(a) a působím na základě vlastního individuálního vnímání vnitřní duch. Moudrosti a jednám dle Vedení Ducha (naslouchám Intuici)?

Projevuji ve vztazích s lidmi aspekt vnitřní Moudrosti (vyšší Vůli)? Uvědomuji si, že s tímto projevem souvisí jistá síla vůle, odvaha a nebojácnost?

 

Jsem pevný(á), silný(á) sám(a) v Sobě? Není zde myšleno ego, ale vyšší, niterné Já Jsem.

 

Prociťuji silně toto Já Jsem?

                                                                                                    Sestavila H.M.K.