Meditační téma na říjen - listopad 2017

17.10.2017 13:38

Pro období od 19.10.2017 v 21:13 MČ do 18.11.2017 do 12:42 MČ

    Navazuji vztah se svým duchovním Srdcem? Jsem s Ním (skrze svoji duši) v harmonii? Vnímám, že tento vztah je (měl by být) mojí největší radostí?

    Uvědomuji si také, že v rámci mých tvůrčích aktivit + dalších aktivit ve svém volném čase (koníčky a pod.) bych se měl/a co nejvíce snažit o to, abych do nich vnesl/a a projevil/a hlubší Lásku ze svého Srdce?

    Vnímám, že pokud konám volnočasové aktivity s přáteli (výlety a pod.) mám se snažit, abych byl/a já sám/a ve vnitřní harmonii (se svým Srdcem) a v Lásce, kterou vyzářím také směrem k nim? Miluji opravdu své přátele v jejich jedinečnostech a originálních individualitách?

    Uvědomuji si tak, že bych měl/a vyzařovat pozitivní Energii, vnitřní Sílu a Lásku (a být v tomto pevný/á) i v prostředí zcela rozdílných a odlišných individualit, které mají jiné myšlení a názory, než jaké mám já?

    Snažím se tak (při kontaktu s lidmi) být pokud možno co nejvíce ve svém Srdci (Lásce) a tedy - být si vědom své niterné duchovní pozitivní Energie (a Zdroje), kterou vnímám prioritně, přestože také vnímám ostatní kolem mně, kteří se ne vždy projevují láskyplným a vstřícným způsobem?

    Pracuji na tom, abych viděl/a aspekt Božství i v ostatních lidech?

Sestavila H.K.