Meditační téma na říjen 2019

27.09.2019 22:56

Pro období od 28.9.2019 20:26 do 28.10.2019 04:37

Uvědomuji si, jak je důležité nyní pracovat na  harmonizaci svých vztahů s okolím?

 

Vnímám, že je nyní třeba snažit se napravit veškeré nesrovnanosti, týkající se vztahů,  a taktéž je třeba zabývat se tématy s tím souvisejícími: odpuštění, rozpuštění (starých křivd apod.)? Projevuji aspekty milosrdenství, pochopení, empatie, vstřícnosti?

 

Vnímám, že je však nutné nejdříve si vše vyčistit a vyharmonizovat v sobě samém a z pozice Klidu, Míru, nadhledu a Lásky (spojení s vlastním, duchovním Já) přistupovat pak i k ostatním?

 

Vnímám, že harmonizace není o tom, abych druhým „na vše kýval(a)“ a s nimi se vším souhlasil(a), ale o tom, abych zůstával(a) sám(a) v Sobě, ve svém Středu a jen z této pozice chápal(a), vyslechnul(a), soucítil(a), přijal(a) druhé takové, jací jsou, bez posuzování či odsuzování, bez potřeby (z ega) radit či poučovat, což často svádí k myšlence: „vím vše lépe než ty“), ale abych se také já obohatil(a) něčím, co mi bývá často řečeno „mezi řádky“ skrze druhé jako poselství pro mne?

 

Projevuji aspekt pravé Pokory, Odevzdání se BOHU a trpělivě a soucitně působím i ve svém okolí?

        

                                        Sestavila H.M.K.