Meditační téma na listopad - prosinec 2017

17.11.2017 21:30

Pro období od 18.11.2017  12:42  do 18.12.2017  07:29

 

Přemýšlím nad hlubším smyslem svého života?

    Snažím se přemýšlet nad svými touhami a přáními a rozlišovat je, zda vycházejí z ega či je to „nutkání“ z pravé pozitivní vnitřní bytosti?

Uvědomuji si, že bych se měl(a) více soustředit, abych uskutečnil(a) své pravé životní poslání na této Zemi (či jeho další, novou část), které mohu zviditelnit jedině tím, že vstoupím do hloubky svého nitra a spojím se se svým niterným Zdrojem – živoucím Jádrem, které mi ukáže správný směr mého dalšího působení?  

    Vnímám, že jedině v hloubce svého nitra mohu procítit své pravé Já a uvědomit si tak také své opravdové touhy (Ducha), dle kterých mohu zaktivovat nějaký nový konkrétní směr - novou životní cestu?

 Snažím se prociťovat, že ta nejdobrodružnější cesta mého života je cesta dovnitř, k mému Já a posléze cesta (již ve společném spojení duše a Ducha) dle vnitřního Vedení?

      Vnímám také, že BŮH má pro mne nyní připraveno své nové speciální Sdělení-Zjevení, které na mne čeká v mém nitru? Uvědomuji si, že BŮH touží po tom, abych k NĚMU přišel(la) a skrze hlubokou koncentraci se s NÍM spojil(a)  a vnímal(a) JEHO NOVÉ POSELSTVÍ, které mne vybízí k nové životní Cestě?

 

Sestavila HMK