Meditační téma na duben 2017

28.03.2017 10:37

Pro období od 28.3.2017 od 04:57hod do 26.4.2017 do 14:15hod

 
Přemýšlím o tom, jak ještě lépe projevovat nějakým konkrétním (jedinečným) způsobem své srdce (Lásku)?
 
Snažím se pracovat tak, abych do každé své činnosti vnesl(a) kus sebe sama (své jedinečnosti)?
 
Uvědomuji si, že je mým posláním v tomto světě projevit svoji specifickou Individualitu různými způsoby a jedním z nich je (a je to ta největší lekce a škola) projev mého pravého Já v mém zaměstnání?
 
Uvědomuji si, že i ve svém zaměstnání se mám neustále snažit být sám (sama) sebou a tedy - žít své Já i v rámci omezení dané určitou profesí? Uvědomuji si, že v jakékoliv práci mohu nějakým způsobem vyjádřit Božský aspekt?
 
Snažím se také pochopit, co mi ukazují různé situace v zaměstnání, abych se díky tomu (kromě jiného) učil(a) poznávat také svá slabá místa a pracoval(a) na rozvinutí větší duchovní Síly, abych zvládnul(a) tyto situace s větší pevností a vědomím vlastního duchovního Já?
 
Uvědomuji si, že jedinou opravdovou hodnotu mají skutky, vycházející z mého Srdce? Chápu tak, že nic, do čeho jsem byl(a)či jsem nucen(a), abych konal(a), a tedy to, co konám z donucení, nebude mít před BOHEM žádnou cenu, ale jedině to, co konám ze své vlastní svobodné volby, se počítá?
 
sestavila HMK