Meditační téma listopad 2016

30.10.2016 20:44

Pro období 30.10.2016 - 29.11.2016

Uvědomuji si (a tříbím-rozlišuji) své skutečné niterné touhy, pocity-emoce?  Vnímám, které souvisí s mým Duchem a které s mojí nižší přirozeností-osobností?

 Uvědomuji si, že je třeba očistit a vnést Světlo Ducha na své negativní cítění a nízké osobní touhy a Silou  niterného Zdroje je transformovat - vejitím do hloubi nitra a spojením se s Ním?

Uvědomuji si, že nejdůležitější nyní je – dát průchod nejhlubší niterné pozitivní emoci – Lásce a otevření duchovního Srdce?

Uvědomuji si, že při výběru svého zaměstnání (či jiné služby lidstvu) bych se měl(a) řídit svým nejniternějším pocitem ve spojení s  Intuicí?

Uvědomuji si, že ten pocit by měl vycházet z touhy Ducha se zviditelnit světu (a sloužit BOHU) a tedy by měl obsahovat pouze  duchovní pozitivní emoci?   

Uvědomuji si, že i když nemám možnost pracovat v zaměstnání dle svých představ, přesto mohu do svých pracovních činností vložit a zviditelnit pozitivní duchovní emoční Energii a Lásku? Uvědomuji si, že tyto pozitivní emoce mají také pozitivní vliv na mé tělesné zdraví (a naopak)?

sestavila HMK