Meditační téma leden 2019 - únor 2019

05.01.2019 13:16

Pro období od 6.1.2019 02:29  do 4.2.2019 22:02

Snažím se opravdu dávat najevo své nejniternější pocity a myšlenky, které vycházejí z živého jádra mé bytosti a tak vnést do tohoto světa pouze své pozitivní obsahy?

 

Uvědomuji si, že před tím, než zviditelním (pozitivní) obsahy svého nejhlubšího nitra, je třeba si vyčistit své emoce a mysl od vnějšího neřádu (negativních myšlenek a jiných nánosů zvenčí) správným porozuměním věcí a jevů a správnou meditací, která vede ke spojení a procítění vnitřního Zdroje?

 

Uvědomuji si, že žiji jedině skrze Zdroj Života v mém nitru, který Jediný mne správně Vede, Zahřívá a Inspiruje neustále v mém  životě; který, ač vnímá tlaky vnějšího světa a jeho nástrahy, přesto Je zde a čeká na mé uvědomění a procítění?

Anebo jsem jen otevřen vnějšímu světu a jeho diktátům ze všech stran, lidem okolo a zabývám se hlavně přemýšlením nad vnějšími věcmi, lidmi a šířím o nich zkreslené  a nepravdivé informace? 

 

Uvědomuji si, že každá projevená věc v mém okolí  a světě (ať už je to hmota či událost) má hluboký vnitřní význam, který je mi (ve většině případů) skryt a tudíž nemohu posuzovat nic a nikoho?

 

Uvědomuji si, že v dnešním světě, kdy má také slovo velkou sílu, je třeba se snažit více projevit vnitřní Energii – Sílu, která se ukrývá v mém nitru a tu pak vložit také do slov, pokud je třeba?  

 

Pro všechny hledající sestavila H.M.K.