Meditační téma duben - květen 2016

04.04.2016 21:49

Pro období 7.4.2016 - 5.5.2016

Uvědomuji si, že jediná (pro mne) správná duchovní cesta a filozofie je Ta, která mne vede k poznání vlastního jedinečného božského „Paprsku“?

Uvědomuji si, že mi byl dán (BOHEM  určen) speciální  individuální projev niterného božského Já? Uvědomuji si tento  jedinečný niterný duchovní aspekt  - božskou Individualitu v sobě samém?

Jsem schopen se ztotožnit s tímto „střípkem“ BOHA v sobě a vnímat tak Sebe (a prožívat) jako božské originální Já?

Jsem schopen v sobě vnímat správné niterné vlastní Božské Sebe-Vědomí a rozlišit je od ega?

Jsem schopen se řídit duchovní Vůlí v běžném praktickém životě a nebojácně prosadit aspekt Ducha (Božského Paprsku)  v konkrétních činnostech? 

(HMK)

Mám odvahu přijmout vnitřní změnu?

(JAB)