Meditační téma červenec 2014

30.06.2014 14:55

Pro období 27.6.2014 - 26.7.2014

Porozuměl jsem tomu, k čemu slouží emoce v mém životě? Vím, že emoce mi neustále ukazují cestu, kterou mám ve svém životě kráčet? Uvědomil jsem si, jak je důležité přemýšlet nad tím, co se mi snaží mé emoce sdělit?