Meditační téma březen - duben 2016

09.03.2016 00:59

Pro období 9.3.2016 - 6.4.2016

Uvědomuji si důležitost poznání opravdových hodnot ve svém životě?

Uvědomuji si, že tyto hodnoty nejsou hmotného, ale niterného charakteru a představují to, jak prociťuji svůj vlastní život a jak reaguji na pravdy,  se kterými se v životě setkávám?

Uvědomuji si důležitost prožívání vlastní "víry" ve svém životě?

Uvědomuji si nutnost emočního rozlišování a vnímání toho, k čemu se přikláním ve svém nitru? 

Rozvíjím své niterné vnímání? Medituji? 

Spojuji se s opravdovým poznáním Pravdy? 

Rozvíjím také i svoji chápavost, porozumění ostatním, vcítění, soucit, milosrdenství? 

(HMK)

Uvědomuji si existenci duchovní energie?

(JAB)