Meditační téma březen/duben 2015

20.03.2015 09:22

Pro období 20.3.2015 - 17.4.2015

Jsem si vědom(a), že síly, které ovládají tento svět, začnou v brzké době vše dramaticky měnit?

Jsem na tyto změny vnitřně připraven(a)?