Meditační téma březen 2017

24.02.2017 18:04

Pro období od 26.2.2017 (15:59h) do 28.3.2017 (04:56h)

Rozvíjím pochopení, citlivost a vnímavost ke svému partnerovi (partnerce)  a ostatním lidem tak, abych toleroval(a), respektoval(a) jeho (její) odlišné a jedinečné prociťování života,  jeho (její) víru a jeho (její) vnímání sebe a všeho v jeho (jejím) životě?

 

Snažím se ke svému partnerovi (partnerce) zaujmout takový pozitivní postoj, který vychází z mého nejhlubšího nitra a tedy je naplněn vstřícností, něhou a Láskou?

 

Uvědomuji si, že jedině s vlastním láskyplným přístupem k ostatním a tedy s aktivací (živým emočním procítěním) Lásky v sobě samém mohu být svým bližním opravdovým vzorem a mít s nimi opravdový kvalitní vztah?

 

Uvědomuji si, že je třeba v sobě více rozvinout jemnou (ženskou) mateřskou složku vnímání (i když jsem muž) a skrze tuto složku sdílet své niterné emoce s partnerem (partnerkou) či s ostatními lidmi formou vcítění, nalaďování se na druhého, ale současně (a především)  na nalaďování se na společného hlavního jmenovatele – ZDROJ, či NEJVYŠŠÍ BYTOST,  který dlí (SVÝM jedinečným Paprskem) v nitrech nás všech a TOHO emočně v sobě prožívat?

 

Usiluji tak (hlavně) o vlastní prožitek aspektu Božství (spojení se s Ním) v sobě samém, abych Jej mohl vyzařovat a sdílet i se svým partnerem (partnerkou)?

 

Jsem si vědom(a), že jedině tento můj vlastní duchovní prožitek (uvědomění si niterného pravého Já – duchovní Jiskry) mi může přinést opravdové naplnění, štěstí a radost v jakémkoliv vztahu? Neboť si takto mohu uvědomit a prožívat (prociťovat), že můj nejdůležitější partner je BŮH  SÁM.

 

Sestavila HMK