Máme tady další lunární cyklus

05.06.2013 12:34

....a samozřejmě další nosné téma pro meditace. Přeji slunné dny a dovoluji si částečně odcitovat mysterium pro letošní rok od Zdenky Blechové:

„Tento rok je rokem velkých myslí, a tím se bude uzdravovat mysl každého
člověka. Každý si bude muset uvědomit, čemu chce věřit, zda tomu, co vidí,
či tomu, co cítí. Už to nepůjde být s každým zajedno, když to necítím.
Budou se dít velké změny na poli růstu každého člověka. Ten, který dosud
stagnoval, bude vystaven velkému vlivu okolí a bude ho bolet to, že mu
nikdo nerozumí a on se tolik snaží. Bude se muset snažit porozumět sobě,
aby mu rozuměli druzí. Pokud se stále bude chtít druhým zalíbit, bude se
stále stávat, že se s ostatními nebude stýkat, protože si ho nebudou vážit a
on se bude cítit úplně bezmocný a na dně. Každý se bude muset naučit
věřit svému cítění, a to i za cenu bolesti, která bude přicházet vždy, když
daný člověk zareaguje jinak, než by měl. Bude muset více cítit než myslet, a
to bude pro mnohé těžké, protože dosud jen mysleli.
     Je také rokem velkých zvratů. Lidé se budou od sebe odvracet a budou
se vracet k sobě, ke své duši. Budou se stále více uzavírat do samoty, aby
mohli navázat kontakt se svojí duší. Budou se jí stále více na vše ptát a
budou stále více slyšet odpovědi, které k nim budou přicházet. Všichni jste
už blízko poznání, jen se nesmíte bát vykročit vpřed. Nic se neděje zlého, to
vše, co se nyní děje a bude dít, se bude dít jen ve vašich myslích a to, že se
nyní zbavujete strachu a závislostí, je pro vás dobré. Všichni budete moci
cítit nezávislost a radost z bytí jen tak pro radost svoji, a tím i druhých.

 

Úžasné meditace

J.A.B.