Letní slunovrat - opět úžasné energie

30.06.2014 14:58

Jako téměř každoročně se scházíme na jednom z nejmystičtějších míst pro letní slunovrat - Praha, Karlův most.

Pohled do multidimenzionálního časoprostoru při západu slunce v tento významný den v každém přítomném rozvibruje ty nejjemnější struny a naplní jej pro další období slovy nepopsatelnou jakousi "zvláštní esencí". Počasí letos vypadalo, že nám nepřeje a ony slunečno-vibrační energie si užijeme pouze pocitově. Přesto nás neodradilo, že přes husté mraky "neprocedilo" slunce ani jediný svůj paprsek. Stáli jsme již s předstihem na onom důležitém místě a vysílali prosby "vesmíru", aby i letos nám umožnil vychutnat si s pokorou a láskou tento důležitý okamžik. Blížil se západ a najednou se mračno rozestoupilo přesně v místech, která jsme potřebovali a mohli jsme si tento mystický čas naplno užít. Děkujeme J.A.B.