Informace o proběhlé přednášce Jaroslava Popelky

21.09.2020 11:24

Dne 19.9.2020 od 9 do 13 hodin  proběhla v Ostravě-Porubě přednáška Jaroslava Popelky s názvem ZNAMENÍ DOBY.

 V první části přednášky  se J.Popelka zaměřil na důležitost časových úseků, ve kterých dochází k vícečetným konjunkcím pomalých planet (6 a více). Ve 20. století byly 3 takové časové úseky. První taková časová perioda proběhla v letech 1914 - 1921, druhá perioda v letech 1940-1947 a třetí perioda v letech 1980 - 1989. J.Popelka popsal zásadní události, které proběhly v těchto jednotlivých periodách.
Zmínil, že pokud nastává 6 a více konjunkcí pomalých planet v intervalu 6 až 8 let, nastávají na planetě události, které mají zásadní vliv na celé lidstvo. 
Dále se zaměřil na popis důležité periody ve 21. století, která začala probíhat od počátku r. 2020 a bude pokračovat až do r. 2026. V tomto časovém rozmezí proběhne 8 důležitých konjunkcí pomalých planet, z toho 5 již v roce 2020! Podobná situace  se už nebude opakovat do konce 21. století. V další části přednášky popsal vliv nejpomalejších vnějších planet  Urana, Neptuna a Plutona na některé významné historické události. V této souvislosti zdůraznil význam vstupu zmíněných 3 planet, především však Pluta do kardinálních znamení. V další části přednášky vysvětlil důležitý význam konfigurací mezi Uranem, Neptunem a Plutem, kdy se jedna z těchto planet dostane do poloviční vzdálenosti mezi dvě ostatní.

   Ve 20. století byly 3 takové konfigurace. V letech 1901-1907 byl Uran v poloviční vzdálenosti mezi Neptunem a Plutem. 17.5.1945 nastala konfigurace,  kdy byl Pluto v poloviční vzdálenosti mezi Uranem a Neptunem. 10.9.1979 se nacházel Uran v poloviční vzdálenosti mezi Neptunem a Plutem.

J. Popelka popsal, jak tyto jednotlivé konfigurace polovičních vzdáleností zcela zásadním způsobem ovlivnily vývoj lidstva.

 Dále popsal zcela jedinečnou konfiguraci, která nastane 23.8.2025, kdy planeta Neptun bude v poloviční vzdálenosti mezi Uranem a Plutem.  V rámci této konfigurace se navíc vytvoří přesné astrologické aspekty (na rozdíl od podobné konfigurace v roce 1504).  Uran bude v Blížencích, Neptun v Beranu a Pluto ve Vodnáři. 
Přečetl z BIBLE kap. 24 Matouš - poselství související s touto konstelací.
Popsal významné zajímavé astronomické úkazy roku 2020  a zmínil, že svět po datu 23.8.2025 již bude zcela jiný, než jaký známe dnes. 
 
Tato velmi zajímavá  přednáška se přepisuje. Písemný záznam bude zveřejněn na níže uvedených webových stránkách.  K dispozici je také zvuková nahrávka celé přednášky, kdo má zájem, napište si: hkupkova(zavináč)seznam.cz,  lze zaslat přes úschovnu.