Archiv článků

Meditační téma na březen 2019

06.03.2019 04:52
Pro období od 6.3.2019 17:05 do 5.4.2019 10:49 Snažím se ve svých vztazích a v kontaktu s ostatními lidmi jednat opravdu jen dle vnitřního cítění a Vedení (vnímání niterné Moudrosti)? Následuji Hlas duchovní Moudrosti, který mě vybízí, abych jednal(a) tím či oním...

Meditační téma na únor 2019

04.02.2019 20:46
Pro období od 4.2.2019 22:05 do 6.3.2019 17:02 Naslouchám a spolupracuji se svým Srdcem?   Uvědomuji si, že mám právo na změnu a tedy se mohu vždy svobodně rozhodnout a jednat dle vedení svého Srdce?   Uvědomuji si, že jedině má vnitřní Základna (a spolupráce mysli se Srdcem) je To,...

Meditační téma leden 2019 - únor 2019

05.01.2019 13:16
Pro období od 6.1.2019 02:29  do 4.2.2019 22:02 Snažím se opravdu dávat najevo své nejniternější pocity a myšlenky, které vycházejí z živého jádra mé bytosti a tak vnést do tohoto světa pouze své pozitivní obsahy?   Uvědomuji si, že před tím, než zviditelním (pozitivní) obsahy svého...

Meditační téma prosinec 2018 - leden 2019

05.12.2018 21:48
Pro období od 7.12.2018  08:20 do 06.01.2019 02:27  Jsem opravdu napojen(a) na hlubokou Moudrost v mém nitru, která udává správný směr mého života? Snažím se  nalaďovat, vyciťovat a emočně prožívat tuto Moudrost? Komunikuji s duchovní Moudrostí v sobě samém? Snažím se...

Pozvánka HMK na 8.výstavu fotoobrazů

25.11.2018 19:30
Přijměte pozvání ke ztišení a meditaci u nové  8. výstavy fotoobrazů, která je speciálně zaměřená na podporu a aktivaci vnímání DUCHOVNÍ MOUDROSTI, přináší mnoho ochranných a aktivačních Amuletů a může také inspirovat k otevření duchovního Srdce a podpořit prociťování duchovní...

Meditační téma listopad - prosinec 2018

07.11.2018 08:57
pro období od 7.11.2018 17:02  do 7.12.2018 08:19 Uvědomuji si, že to, jaké prožívám emoce, má vliv na ostatní bytosti okolo mne? Vnímám tak, že pokud cítím nějakou negativní emoci, vytvářím kolem sebe taktéž negativní atmosféru, kterou druzí vnímají?   Uvědomuji si, že je třeba se...

Meditační téma říjen - listopad 2018

08.10.2018 20:54
Pro období od 9.10.2018 05:48 do 7.11.2018 17:00   Uvědomuji si, že jsem součástí „společenství“ určitých bytostí, se kterými jsem „propojen(a)“ proto, abych se vyvíjel(a) a také, abych poznal(a) lépe sám sebe?   Uvědomuji si, že skrze vnímání jinakosti druhých  mám možnost si...

Meditační téma září - říjen 2018

12.09.2018 14:03
Pro období od 9.9.2018 20:02  do 9.10.2018 05:45   Zamýšlím se nad svými skutky, prací, službou pro bližní?   Rozlišuji, co je a co není opravdu správné činit (snažím se nalaďovat více na vnitřní Podstatu a duchovní Moudrost) a konám tak, abych byl(a) v souladu se svou vnitřní...

Meditační téma srpen - září 2018

11.08.2018 12:22
Pro období od 11.8.2018 od 11:57 do 9.9.2018 20:00 Uvědomuji si, že je ve mně přítomna Láska – schopnost Milovat?   Pracuji na tom, abych zviditelňoval(a) Lásku - své srdce?   Uvědomuji si vůbec, co je to opravdová Láska?   Uvědomuji si, že bez poznání NEJVYŠŠÍHO ZDROJE Lásky – BOHA...

Meditační téma na červenec - srpen 2018

12.07.2018 08:01
Pro období od 13.7.2018 04:48  do 11.8.2018 11:56 Jsem ve spojení s nejniternější hloubkou svého nitra a prociťuji jeho Živou Přítomnost a uvědomuji si tak své vlastní Já jsem Já (živoucí Jiskru, která mi byla nadělena BOHEM)?     Vnímám své nitro (a vědomí Já Jsem Já)...
Záznamy: 31 - 40 ze 179
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>